Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 17 — 19/9/14

לחברים שלום


 
-
 
הנה חולפת לה שנת תשע"ד ושנה חדשה בפתח.
זו הזדמנות לאחל שנה טובה לחברים ולתושבים ולצוות העובדים המסור.
 
-

ומהנעשה בשטח.

בתקשורת

העבודות מתקדמות ונסללים הקווים הראשיים. לאחר ראש השנה יתחילו בסלילת הקווים לדירות המגורים.

חשמל

נבחרו הקבלנים שיבצעו את הכנת רשת החשמל החדשה בשכונת "מוסד" וכן את החלפת לוח החשמל הראשי במרכזיה ב' ליד בריכת השחייה. העבודות יחלו לאחר החג. הפרויקט הבא בתחום החשמל שאנחנו שוקדים על הכנתו – החלפת מוני החשמל בכל הקיבוץ למוני חשמל הנקראים מרחוק.

קרווילות

הקרווילות הולכות ונבנות במפעל ואנו מקווים שתוך מספר חודשים תתבצע הצבתם בשטח. במקביל אנחנו משלימים את תוכנית התשתיות לקרווילות.

שכונה מערבית

הבית של לירון יגל ואורן גדיש הולך ומוקם בקצב מהיר, לאחר החגים תחל החברה הכלכלית בביצוע חלק נוסף של תשתיות השכונה, שבילים ותאורת רחובות.

תיירות

ההנהלה אישרה לקיים משא ומתן עם קיבוץ ניר דוד להקמת מיזם משותף לאתר "קמפינג" בעין מודע.

שכונת שלפים

אגודת שלפים ביקשה מרשפים סיוע בהקמת מערכת מים להשקיית הגינון הציבורי בשכונה. בעקבות כך הוכנה תוכנית ומתקיימות פגישות בנושא כדי לקדמו.

נוי

לקראת השנה החדשה מתחדשות גם פינות בחצר – בכניסה לקיבוץ הוכנה פינת עציצים חדשה, פינות קיימות עוברות רענון וכל זאת במקביל לחפירות שנעשות.

תיקון התקנון

ההנהלה קיימה דיון נוסף בהצעה לתקן את תקנון הקיבוץ, ההצעה אושרה בהנהלה. שיחת הסבר בנושא תתקיים ביום שני 6/10/14 בשעה 20:00 במועדון לחבר ובמידת הצורך תתקיימנה שיחות הסבר נוספות, לאחר מכן תובא ההצעה לאישור שיחת הקיבוץ .

חינוך

(הרחבה בנושא החינוך בהמשך הדף) התקיים מפגש של הנהלת החינוך ובין השאר נסקר הביצוע החצי שנתי של החינוך בגיל הרך והחינוך הבלתי פורמלי. בחינת התוצאות מראה שבנעורים יש גידול ניכר בהשתתפות של בני הנוער וכן גידול בפעילות הנוער בכלל. שינוי תעריף ההשתתפות והגידול בפעילות, הביא לגרעון שנצפה מראש על ידי ההנהלה בסך של כ – 36,000 ₪. ב"תלתון" נוצר גרעון לא מתוכנן של כ – 38,000 ₪. הגרעון יחייב את המופקדים על המערכת לנסות ולתקן את החריגה בחודשים שנותרו עד סוף השנה וכן ברור לנו שלא יהיה מנוס מעדכון דמי ההשתתפות בשנת התקציב הבאה.

בתחום החינוך בגיל הרך

חל שיפור משמעותי ביותר בהתנהלות התקציבית. ממצב של גרעון בתקופה המקבילה אשתקד של כ – 40,000 ₪ המערכת התאזנה ואף יותר מכך, וזאת תוך גידול במספר הילדים שנמצאים במערכת. בנוסף ביצענו שיפור בשכר העובדות במערכת הגיל הרך.

חילופים במערכת

ניהול החינוך הבלתי פורמלי התפצל - אורלי טיאר רכזת הגיל הרך תרכז מעתה גם את ה"תלתון", אורי עינב ירכז את גיל הנעורים. בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות לנירית דיגה שניהלה את התלתון והנעורים בתקופה קשה של מחסור ותחלופת מדריכים התמודדה עם נוער תוסס ומצריך תשומת לב, נירית עשתה זאת ברגישות ותחושה של שליחות.

שבת שלום ושנה טובה

איתן


 
-

 

מישיבות הנהלת החינוך

נושאים שעלו בשתי הישיבות האחרונות של הנהלת החינוך:
 1. הועלתה בקשה לקיים עם גלעד האן שיחת הורים בנושא התקשורת.
 2. תנועת בני המושבים - נמסר ע"י נירית שתנועת בני המושבים פועלת ברשפים בשנתיים האחרונות. הפעילות מיועדת לילדי כיתות ד'-ו', ז'-ט' ו-י'-י"ב,. הפעילויות מתקיימות בתחומי התלתון ומועדון הנעורים. מטעם התנועה קיים ליווי של גרעינר/ית שתפקידו/ה לרכז, להדריך ולהנחות את עבודת המדצ"ים והפעילות בכלל. המדצ"ים הם בני הקיבוץ שעוברים הכשרה מסודרת מטעם התנועה ומקבלים תעודת מד"צ. מטעם רשפים צריך להיות מד"ב (מדריך בוגר) שמלווה את פעילות התנועה בקיבוץ. במסגרת הפעילות עם תנועת בני המושבים עלו הנקודות הבאות:
  1. נוכחות מבוגר בפעילות התנועתית בתלתון – הוחלט שאין צורך בנוכחות צמודה של מבוגר בזמן הפעילות, אך צריך לעשות מאמץ מיוחד כדי שימי הפעילות יתקיימו בימים שהגרעינרית נמצאת ברשפים, ויכולה לתת תשובות לבעיות שעולות בזמן הפעילות.
  2. תפקיד מד"ב (מדריך בוגר) ברשפים – אדם מטעם רשפים שיהיה בקשר רציף עם תנועת בני המושבים. הוחלט להטיל תפקיד זה על מדריך הנעורים תמורת תשלום.
  3. גביית תשלום סמלי נוסף מההורים בעבור פעילות התנועה – הוחלט להקצות סכום מכספי החינוך למטרה זאת, ולא לגבות סכום נוסף מההורים (גם מאלו שילדם לא נמצא במסגרת התלתון או הנעורים), מתוך אמירה שהקהילה מעודדת השתתפות של הילדים בפעילות חשובה זו, ולכן עליה לממן זאת מכספי הקהילה המיועדים לחינוך.
 3. סיום כהונתה של נירית כמנהלת החינוך הבלתי פורמלי – נירית החליטה לסיים את תפקידה לאחר שמילאה אותו במשך שנתיים במסירות, באכפתיות ומתוך הבנה בחשיבותו. התפקיד יחולק בין שניים: אורלי טיאר (מנהלת הגיל הרך) תקח תחת אחריותה את התלתון ואורי ענב את הנעורים. חגית תמשיך להדריך בנעורים עד ספטמבר 2015, להוציא שלושה חודשים (ינואר-מרץ) בהן תשהה בחו"ל. בימים אלו אנו מחפשים החלפה לתקופה זו.
 4. הסללה – מסלולים (בגן מעיין, הארכת יום החינוך בחצי שעה-שעה ועוד...) בגיל הרך ובתלתון – אנחנו נערכים לקראת דיונים בנושא בעזרת סימונה (היועצת האירגונית-חינוכית של הגיל הרך). הדיונים יכללו דיאלוג בסוגיות- מהו חינוך קהילתי ומה הן המשמעויות הנגזרות מכך והחלטות לגבי המסלולים במערכת החינוך שלנו. בתוכניתנו לקיים שלושה מפגשים:
  • מובילות ומדריכים (בספטמבר).
  • הנהלת החינוך (באוקטובר) בו נדון גם בדרך קבלת ההחלטות.
  • הורים (באוקטובר).
 5. סיכום חצי שנתי - איתן הציג את הסיכום החצי שנתי שמראה פעילות מבורכת ומבוקרת. כמו כן, נמסר ע"י איתן שקיימת דרישה של תושבים מהקבוץ ומשלפים להוריד עלויות בחינוך. הנושא בבדיקה ויובא להנהלת החינוך לאחר שיובהרו כל הנתונים.
 6. סיכום שנת העבודה של הנהלת החינוך - מירי הציגה את תוכנית העבודה של הנהלת החינוך לשנה הנוכחית. ניתן לציין שההנהלה טיפלה בכל המשימות שהציבה לעצמה. המשימות היו:
  • מימוש החזון – הוכנו תוכניות עבודה בנושא ע"י הצוות החינוכי. התוכניות יוצגו בשיחות ההורים.
  • טיפול מעמיק ושיפור במערכת של הנעורים – המועדון שופץ, כל ההורים משלמים עבור הפעילות בנעורים, מתקיימת פעילות שוטפת ועניפה עם מדריך לאורך כל השנה, וקיימת הכלה של כל הנערים במסגרת.
  • מעקב אחר התקציב במטרה להגיע לתקציב מאוזן ולהוריד עלויות הורים – מתקיים מעקב מדי רבעון ואת התוצאות נראה בסוף השנה. השנה לא הועלה שכר הלימוד לילדי חברי הקבוץ.
  • פרויקט קהילתי – יום הילד - המטרה הייתה לחדש ולקיים את המסורת של יום הילד בשיתוף עם וו. התרבות. אכן הפעילות יצאה לדרך והתקיים יום הילד.
  • טיפול בעניינים שוטפים כמו: דוחות של הרכזות, קייטנת משרד החינוך, תשלומי הורים בחופש בתלתון, המשך הקשר עם תנועת בני המושבים ועוד...
בנוסף, עלו ההתייחסויות הבאות:
 • מימוש החזון – להביא לידיעת ההורים מדי שנה בשנה.
 • העלאת תשלומי הורים בנעורים – לבדוק אופק, להגדיר מספר שנים שבהן יועלו תשלומי ההורים. לא להעלות אותם בצורה דרסטית. לראות את הפעילות בנעורים בפרספקטיבה של שנים.
 • תשלומי הורים בחופש בתלתון – ההחלטה לגבי הפחתת תשלום בגין נסיעות של ילדים בחופשים הייתה נכונה ויצרה הקלה לגבי הוצאות ההורים.
 • פרסום – פרסום הפעילות הופנה בעיקרו להורים. יש להשקיע יותר בפרסום הפעילות לקהילה כולה.
ברצוני להודות לצוותי החינוך ולהנהלת החינוך על עבודה רצינית, מעמיקה ומקווה שגם מביאה תועלת. מירי.

חברת הנעורים

לאחר מסיבת בריכה שסיכמה את החופש הגדול רצוף הפעילויות והטיולים, החל מועדון הנעורים לפעול במתכונת של שנת הלימודים, שלושה ימי פעילות בשבוע- ראשון, שלישי וחמישי. נאחל הצלחה לצוות ההדרכה לשנה זו:
אביב סגל שתדריך את שכבה ט' עידו האן ויערה גודל אשר ידריכו את שכבות ז'-ח' ונועה פרץ שתדריך את ילדי ד'-ו' ביחד עם סתיו הגרעינרית החדשה.
כבר בשלישי האחרון זכינו ליהנות מכישרונה של סתיו בציור כאשר סייעה והובילה את צביעת השלט הגדול בכניסה לקיבוץ. בשבועות הקרובים יחלו הפעילויות התנועתיות בשכבות השונות, כמו גם הכנות לקראת סוכות, בניית הסוכה וערב בית הקפה המעולה של הנעורים. שתהיה לכולנו שבת שלום וכפי שהשלט החדש מציין: שנה טובה לכל בית רשפים!

אורי ענב
רכז הנעורים


 
-

 

מפת"ק נמסר

לאחרונה הועבר לנקלטים החדשים ולמועמדים לקליטה הנמצאים מעל שנה ברשפים, סקר שביעות רצון ממתווה הקליטה ומהתהליך שעברו בפועל עד היום. מי שטרם העביר חזרה לצביה את הסקר המלא מתבקש לעשות זאת בהקדם.
לנו כצוות פיתוח קהילתי, חשובה חוות דעתכם ללמידה משמעותית וליכולת שלנו לשפר בכל פינה , כך שהמנגינה הזו תימשך ...
כיום נמצאות ברשפים כעשר משפחות על רצף התהליך ואנו מבקשים להשלים את הנדרש בכדי להמשיך במיון משפחות נוספות כפי שסמנו ביעד - קליטה של כ- 6 עד 8 משפחות בשנה.
אנו רואים בשטח את התקדמות הבניה של חלק מהמשפחות ומברכים שוב את אלו שעברו זה מכבר אל בית הקבע שלהם ובכך פינו מקום למשפחות נוספות. תנופה גדולה תהיה כאשר ארבע הקרוילות שהחלה בנייתן , תגענה לרשפים.
פעילות הצעירים בהובלת הצוות המוביל- אילן, אביבה וחגית, תחל רשמית (בארוע דחוי) בברכה במפגש צעירים אליו הוזמנו מסיימי י"ב, חיילים ובני שרות וצעירים עד גיל -30. בכוונתנו לחפש אחר מקום להקמת מגרש כדורגל ומועדון-פאב ולהצטרף לפעילות האזורית של צעירי העמק, בכפוף לאישור תקציבי שנגיש להנהלה לשנת התקציב הקרובה. אנו רואים חשיבות רבה בטיפוח הצעירים ברשפים.
אנו חשים , כעולה מהסקר, שמעורבות האוכלוסיה הוותיקה בתהליכים הקהילתיים,- אימוץ משפחות והצטרפות לצוותי משימות וחגים חשובה במיוחד. צוות פת"ק ממשיך לחלום ולהגשים יעדיו ומאחל לכל בית רשפים שנה של חיזוק היחד הקהילתי וחוסנו.

שנה טובה!
רשם- יוסי


 
-

 

גינתית

החגיגה בגינה מתחילה, התקבלה תרומה של שתילים מפורום הגינות במועצה שיחולקו למעוניינים ביום שישי בבקר יחד עם הסבר קצר על אופן השתילה בשיטת ביואינטנסיב. מי שלא יכול להגיע יוכל לאסוף את השתילים בסופ"ש מנעמה ושגיא סלע בתאום (נעמה- 0547390944) או ביום ראשון בבוקר מפנאי לי.

צוות הגינה


 
-
 
מזל טוב
לרותי סלע ולכל המשפחה
להולדת הנכד
בן לאופיר וענת

 
-
 
מזל טוב
לגילה ויוסי לביא
לחיה לביא
ולכל המשפחה
לנישואיהם של
שירי ואביאב

 
-

 

 


לדף הבית