Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 14 — 8/8/14


 
-
 
-

אוגוסט 2014

אנו מבקשים להודות בשם הורי פל"סר נחל לקיבוץ רשפים על התרומה שהרים עבור ציוד לחיילים.

אין בפינו מילים היכולות לתאר את תחושת הערכה וההוקרה על תרומה זו.

תודה מקרב לב;
בשם הורי החיילים
אביבה ויעקב סלם

 
-

 

לחברים שלום;

מועדון לחבר

בהמשך לשינוי שעבר מועדון לחבר ברשפים מתחלפים גם האחראים על המקום. אנו מודים למשה רוזנבלום על עבודתו במשך השנים ומאחלים לו הצלחה בהמשך דרכו.
תלמה ומשה דוד לקחו על עצמם להפעיל ולתחזק את המועדון . פניות להזמנת המועדון לארועים /תערוכות/ הרצאות/ערבי תרבות וכו' יש לפנות לתלמה בטלפון 8-285 (0547860285). פרטים נוספים על המועדון יפורסמו בקרוב.
נאחל להם ולנו בהצלחה.

כלבים

לאחרונה שוב התחדשה תופעה של כלבים משוחררים ברחבי החצר. בבקשה קישרו והשגיחו על הכלבים שלכם על מנת למנוע אסונות ולהימנע מלהזעיק לוכד כלבים בגלל תקיפה.

חינוך

בימים אלו התפרסמו תשלומי ההורים לגיל הרך לשנת תשע"ה. תשלומי ההורים נקבעו על פי הנחיות הנהלת הקהילה.
הנהלת החינוך דנה אף היא בנושא שכ"ל בהתאם להנחיות שהתקבלו מהנהלת הקהילה. חשוב לציין שהנהלת הקהילה מעוניינת לעודד מעבר ממעמד תושבות למעמד חברות בכל הנגזרות, לכן יש פער בתשלומים בין חברים לתושבים. לגבי תושבי שכונת שלפים החליטה ההנהלה לעודד את משפחות שלפים לחנך את ילדיהם במוסדות החינוך ברשפים ולכן להם חוּשב תעריף מיוחד.
התקבלה הנחייה מרו"ח לגבות בתשלומי ההורים גם את המע"מ על מנת לעמוד בדרישות החוק ולכן תוספת תשלום זו באה לידי ביטוי בשכ"ל. גם בקיבוץ שלוחות השכן נחתה גזירה זו והם נאלצו להוסיף את המע"מ לתשלום שכ"ל .

נאחל שנת לימודים פורייה ומוצלחת .

מחלק חשמל הסטורי

אחרי תהליך ממושך שנערך כשנה שבו אספנו והכנו מסמכים והסכמים קיבל קיבוץ רשפים בשעה טובה את הרישיון המותנה למחלק חשמל הסטורי.

שבת שלום
איתן


 
-

 

מתקן סולארי

בשעה טובה סיימו להתקין את המתקן הסולארי ליצור חשמל על גבי גגות הרפת . המתקן הופעל בהצלחה והתחיל לספק חשמל לענפי החקלאות של הקיבוץ. המתקן הוקם בשותפות עם חברת סולרית דוראל כאשר רוב המימון נלקח מהבנקים ללא ערבות של רשפים.

שבת שקטה לכולנו
יורם


 
-
 
המעוניין בקלנועית/קטנוע
על שלושה גלגלים.
ידידותי, לא יקר,
יכול לקבל פרטים אצל בתיה
 
-
 
מזל טוב
ליעל ויואב שוהם
ולכל המשפחה המורחבת
להולדת הנכד
בן לינאי ואביטל
 
-
 
לעידו יבסייב
עם גיוסך לצה"ל
מאחלים לך הצלחה
חזור הביתה בשלום
 
-
 
עם יציאתך לשנת שירות
מאחלים לך
בהצלחה

 
-

 

 


לדף הבית