Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 12 — 25/7/14

לחברים שלום;

קיבוץ רשפים כמו ישובים נוספים בארץ, הרחוקים מאזורי הלחימה מנסה לתרום לרווחת התושבים, החיילים ולמשרתי המילואים. אנו מחבקים את משפחות החיילים והמגויסים ומבקשים, שימרו על עצמכם ושימרו אחד על השני!
מאחלים החלמה לכל הפצועים ומשתתפים בכאבם של המשפחות השכולות.
 
-
 
שולחים ברכת החלמה מהירה לעדן שרון שנפצע במהלך
הלחימה ומחזקים את ההורים וכל המשפחה.
 
-

 

ה"נעורים" מארגנים ליום ראשון 27/7 אחה"צ איסוף בין בתי החברים עבור החיילים והמגויסים. במרכול מוצבת עגלה לאותה מטרה. כמו כן עוברים ה"נעורים" יחד עם חגית ונירית בין המקלטים עוזרים בפינויים, מנקים מכינים ומסדרים,

תודה להם ולצוות המלווה!

גם נציגי המועצה עוברים ובודקים את המקלטים כחלק מהכנה שגרתית של פיקוד העורף. (בין היתר הם ממלאים את המקלט בזרנוק מים ושואבים לאחר מכן)

החברים מתבקשים לפנות את המקלטים!

בעקבות המצב הביטחוני אנו דוחים את מסיבת הקיץ של צעירי רשפים שהיתה אמורה להתקיים ב 1/8.

בהתייעצות של ועדת התרבות עם הנהלת החינוך האם לקיים את יום הילד במועדו, הוחלט לקבל החלטה סופית ביום שלישי הבא ה- 29/7.


 
-

 

ומהנעשה בחצר

 • נסללה מדרכה חדשה באזור המזרחי של הקיבוץ בתקציב שהתקבל מהמועצה (100,000₪).
 • נסלל כביש המשך מתוך רשפים המחבר את רשפים לשלפים.
 • לאחר שכנוע הסכימה המועצה להקים שער חשמלי חדש ביציאה לכיוון שלפים שיאפשר תנועת אוטובוסים לביה"ס דרך רשפים.
 • במסגרת הפרויקט של המועצה להחלפת גגות אסבסט יוחלף גג אסבסט באחד מבתי הילדים שלנו.
 • פרויקט הקרווילות הנוספות מתקדם, המועצה קיימה מכרז ונבחר קבלן שיספק את הקרווילות.
 • תכנון החלפת רשת החשמל בשכונת מוסד ושידרוג מרכזייה ב' הסתיים ובקרוב יערך סיור קבלנים לביצוע העבודות.
 • שיוך דירות - התחלנו לטפל בהשלמת שיוך הדירות ליורשים מול המנהל וכבר התחילו להגיע הסכמי חכירה סופיים.
 • אזור מתקני המשחקים - הוצב במקום מתקן מים קרים לנוחיות המשתמשים.

 
-

 

משולחן ההנהלה :

 • בעקבות האישור בקלפי, ההנהלה מאשרת להפעיל הסדר סיעוד ולגבות את הכספים עבור הקרן הפנימית לסיעוד.
 • אמיר כהן רו"ח הציג את הדוחות הכספיים של הקיבוץ לסוף שנת 2013. הדוחות הכספיים של קיבוץ רשפים אושרו בוועד ההנהלה, ויובאו לאישור באסיפה.
 • התקיים דיון ראשון בהצעה לשינוי יסודי בתקנון הקיבוץ . מתוכננים דיונים נוספים לפני הבאת השינויים לאישור האספה .

שבת שלום
איתן


 
-

 

 


לדף הבית