Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 10 — 13/6/14

לחברים שלום;

מהנעשה בשטח

חגגנו את חג שבועות ביום החם ביותר העונה. ציבור החוגגים לא נרתע מהחום הכבד ופקד את ארועי החג, השתתף בפעילויות המגוונות ונשאר לצפות בטקס המסורתי. תודה לכל מי שארגן, עזר והשתתף;

בריכת השחיה

השנה, אחרי הכנות ארוכות של אביבה נפתחה בריכת השחייה ללא תקלות, השירותים שופצו וכל המערכות נבדקו ונמצאו תקינות. נאחל שתהייה לנו עונת רחצה נעימה .

מדרכות

פרויקט מדרכה חדשה במימון המועצה מתקדם וכבר נערך סיור קבלנים בשטח.

מרפאה

התקבל החזר כספי משרותי בריאות כללית עבור התנהלות הקופה בעבר מול הקיבוצים. חלק מכספים אלה שמשו אותנו לשיפוץ המרפאה.

תקשורת

ההנהלה אישרה את פרויקט שידרוג רשת התקשורת בקיבוץ ובמסגרת הפרויקט תונח רשת סיבים אופטיים בכל החצר , פרטים על המערכת ימסרו בנפרד.

קרן מילואים לפנסיה, קרן מילואים לסיעוד, אגודת נאמנות לחברי קיבוץ רשפים .

לאחר אישור תקנון הפנסיה וההסבר על הסדר הסיעוד הפנימי, ההנהלה אישרה להביא לשיחת קיבוץ את מכלול התקנונים לאישור -
(תקנון פנסיה אושר בקלפי)

נוער

הנעורים בניצוחה של חגית כהן ויחד עם ילדי התלתון ביצעו בתקופה האחרונה מס' גיוסים לניקיון בחצר הקיבוץ, ניקיון בית העלמין, עזרו בחגיגות יום העצמאות וחג השבועות. על כל הפעילויות ישר כח ותודה.

בעיית חתולים

אנו מבקשים מכל הציבור להמנע מלהאכיל חתולים , מכת החתולים גורמת למפגע קשה בקיבוץ ובגלל איסורים והגבלות על הווטרינר המחוזי עלינו להתמודד לבד במפגע ולכן הימנעו לחלוטין מלהאכיל חתולי רחוב.

כלבים משוטטים

ראו דף מצורף שהתקבל מדר' טוביה מניס רופא וטרינר רשותי במועצה.

שבת שלום
איתן


 
-
 
-

 
-

 

פרויקט אגירה שאובה

קיבוץ רשפים קבל הודעת תפיסה של השטח עליו יוקם פרויקט אגירה שאובה בגלבוע. ההודעה התקבלה מחברת פי. אס. פי היזם של הפרויקט. הודעה זו מהווה את סופו של התהליך שנמשך כשבע שנים עם הרבה עליות ומורדות ומשמעותה כניסה לתוקף של ההסכם שנחתם לפני חמש שנים בין היזם לבין הקיבוץ. החל מהודעת התפיסה היזם מקבל אישור לעלות על השטח שעליו היה בזמנו הפרדס האזורי שנעקר לפני שנים, על השטח הנ"ל יוקם המאגר התחתון של הפרויקט. החל מתאריך הודעת התפיסה חברת פי. אס. פי מתחילה לשלם שכר דירה לקיבוץ רשפים עבור השטח הנ"ל. הודעת התפיסה הינה ארוע מכונן וחשוב בחיים העסקיים של קיבוץ רשפים.

יורם


 
-

 

תמצית ומידע מהחלטות וועד ההנהלה:

14/1/14

 • דיון בבקשה להקצאת קרקע לתל תאומים הוחלט להתנגד לתיקון המוצע לאסיפת משקי עמק בית שאן בנושא העברת קרקע לתל תאומים.
 • דיון בתקציב קהילה 2014 – דיון בנושא תקציב חינוך בסעיף משנה - תקציב הנעורים, סוכם להגדיל את תקציב הנעורים ולקיים דיון נוסף בתקציב הקהילה.

28/1/14

 • המשך דיון בתכנית תקציב קהילה 2014.

11/2/14

 • ההנהלה דנה בהצעה שהגישו מספר חברים בנושא הפנסיה והחליטה להגיש את הצעת התקציב כפי שהוצגה לציבור.
 • הוחלט להקים חברה בהתאם למתווה הסדרת "מחלק חשמל הסטורי" בשם "רשפים אנרגיה ותשתיות בע"מ". ולמנות את אמיר גדיש ויואב שוהם כדירקטורים בחברה מטעם תאגיד האחזקות.

25/2/14

 • התקיים דיון בתקנון פנסיה. יובא לשיחה והצבעה בקלפי. הוחלט שגיל פרישת נשים יהיה 65, וגברים יהיה 67. תוספת פנסיית ליחיד תהייה בשיעור של 30%.

11/3/14

 • אושר להמשיך במגעים להקמת לול מטילות משותף בכפר חיטים.
 • אושר להעביר את הסדר הסיעוד הפנימי ואת תקנון קרן המילואים לאישור השיחה

25/3/14

 • אושר נוהל העברת זכויות בקשר לבתי מגורים בקיבוץ רשפים לאחר השיוך בפועל .

13/5/14

 • קרן מילואים להבטחת זכויות פנסיוניות לחברי רשפים – להעביר ליועצים המשפטיים של הקיבוץ את הערות חברי ההנהלה. המסמך המתוקן יועבר שנית לחברי ההנהלה ובמידה ולא יהיו הערות נוספות המסמך יובא לאישור השיחה.
 • תקנות האגודה (התקנון) של נאמנות חברי רשפים . יובא לאישור השיחה.
 • .הוחלט להעביר את תקנון ביקורת פנים בקיבוץ לחברים, לאשר בשיחה ולבקש מועמדים לוועדת הביקורת.
 • לאשר השתתפות ברכישת קרווילות נוספות בתנאי שימצא מימון ולא תילקח הלוואה.
 • ההנהלה מאשרת שהנקלטים לשלפים בשלב 2 ידרשו לשלם עבור שדרוג תשתיות ותיקות בהתאם למכתב יו"ר המועצה.
 • ההנהלה התייחסה לפניית אחד החברים בנושא הסדר סיעודי פנימי והוחלט לא לשנות את הסדר הסיעוד.

 
-

 

8.6.14

מישיבות הנהלת החינוך

הנהלת החינוך נפגשת מדי חודש ועוסקת במטרות שהציבה לעצמה ובנושאים שונים שעולים על הפרק במהלך השנה. עד כה התקיימו 6 ישיבות ויש לציין שאלו ישיבות שמתקיימים בהן דיונים רציניים, ערכיים ומעשיים מאוד. הנושאים שדנו בהם לאחרונה היו:

קייטנת הקיץ של ילדי א'-ג'

השנה משרד החינוך מקיים קייטנות בבתי הספר לילדי א'-ג' במחיר של 300 ₪ בלבד. הקייטנה מתקיימת כשלושה שבועות בחודש יולי בלבד, והיא כוללת פעילויות בין השעות 8.00-13.00 וסנדוויץ' לארוחת בוקר. קיימנו שיחת הורים שבה חשפנו את התוכנית להורים. הם קיבלו את התוכנית של קייטנת משרד החינוך כמו גם את תכנית הקייטנה של התלתון. לכל משפחה ניתנת זכות הבחירה בהתאם לראות עיניה.

תשלומי הורים בחופשים בתלתון

הועלתה הסוגיה של העדרות ילדים מפעילויות בחופשים בתלתון בגין נסיעות לחו"ל או לחופש וכו'.. הוחלט להפחית חלק מתשלומי הורים רק החל מהעדרות רצופה של ארבעה ימים ואילך בתנאי שתהיה הודעה מראש כשבועיים לפני החופש.

נושא החיסונים

במערכת החינוך שלנו מתחנכים גם ילדים שלא חוסנו עקב החלטת הוריהם שלא לחסנם. התבקשנו להתייחס לעניין מתוך דאגה לבריאות הציבור (ילדים ועובדים בחינוך). משרד החינוך מאפשר לילדים לא מחוסנים להתחנך במוסדותיו ואין לנו אפשרות למנוע זאת מהם. אם כך, אנחנו יכולים להתייחס רק לגיל הרך (בית תינוקות ופעוטים). הוחלט לטפל בנושא החינוך לבריאות (מתוך החזון החינוכי) על כל היבטיו בשנה הבאה.

סיכום תקציב רבעון ראשון

הרבעון הראשון הסתיים עם עודף של 14,000 ₪. תקציב החינוך הוצג באופן שווה בין הרבעונים, אי לכך יש רבעונים שיגמרו בעודף שישמש לכיסוי גרעון ברבעונים אחרים. יחד עם זה אין ספק שהדבר מעיד על תפקוד יעיל וטוב של צוות החינוך.

החזר כספים בעבור גן מעיין

קיבלנו החזר כספים בעבור גן מעיין ממשרד החינוך שמשמעו הכרה בכך שיש לנו גן נוסף של משרד החינוך. מכיוון שלא היינו בטוחים שנקבל סכום זה (הכולל סייעת עד השעה 14.00 ועלויות אחזקה של הגן) נאלצנו לגבות סכום מעט גבוה מן ההורים. הוחלט להחזיר להורי מעיין סכום של 50 ₪ לחודש בעבור החודשים שעברו ואלו הבאים.

תשלומי הורים לשנת תשס"ה

השבוע יפורסמו העלויות. על פי החלטת הנהלת הקהילה לא ישונו העלויות לחברי הקיבוץ. לגבי תושבים וחיצוניים נבדק הנושא של תשלום מע"מ על פי החוק.

מערכת חינוך גמישה

הורים פנו לאפשר מערכת חינוך שעונה על הצרכים השונים של ההורים כמו: הארכת השהות בגנים עד 17.00, הכנסת תינוק לבית התינוקות רק לחצי שבוע, שהות של ילדים בגן מעיין רק עד 14.00 וכו'... הנהלת החינוך מבינה את הצרכים אבל המסגרת התקציבית לשנה זו נקבעה כבר ואין אפשרות לשנותה. לכן, מערכת החינוך תמשיך להתקיים כפי שהתקיימה עד כה. לקראת השנה הבאה או במהלכה, נצטרך כנראה לקיים דיונים מעמיקים יותר בנושא ולקבל החלטות בהתאם.

יום הילד

התקיימה פגישה עם ו. תרבות לגבי יום הילד. בפגישה הועלו הצעות שונות לגבי התוכן והמועד שלו. בימים אלו יוקם צוות שיטפל בנושא.

מסרה מירי כפרי.


 
-

 

תרגום דבריה של מישל – יד ימינה של רבקה בנדה - בטקס שבועות:

באנו מהמזרח הרחוק מפיליפינים, סרילנקה, תאילנד ועוד לרשפים לעבוד פה כמטפלים בקשישים סיעודיים, פה ברשפים אנו מרגישים כביתנו השני למרות שליבנו וגורלנו בארצותינו עם משפחותינו האהובות.
ברשפים התקבלנו בחום רב ומקבלים יחס טוב ומכובד, הידידות, השלווה והחום של המקום והקהילה גורם לנו שמחה ותחושת שייכות. ובזכות כל זה אנו אוהבים את ישראל ואת רשפים .

יום הולדת 66 שמח לרשפים.


 
-

 

בעקבות מקרי הטביעה שארעו לאחרונה בבריכות שונות בארץ ברצוני להבהיר:

 • הרובוט בבריכת השחייה ברשפים מופעל כשאין פעילות מתוכננת בבריכה והיא אינה פתוחה לרחצה (בשעות הצהרים ובשעות הלילה).
 • על מנת לשמור על ניקיון הבריכה וצלילות המים מוכנסים מידי פעם בשעות הלילה ,כשאין בבריכה פעילות והבריכה אינה פתוחה לרחצה, חומרי חיטוי ברמות שונות , על כן ועל מנת לשמור על עצמכם ועל בריאותכם הגיעו לבריכה - רק בשעות הפתיחה שפורסמו!

חל איסור מוחלט להכנס לבריכה בשעות שהבריכה סגורה!

אביבה סלם


 
-

 

 


לדף הבית