Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 1 — 3/1/14

לחברים שלום

משולחן ההנהלה

תקציב לשנת 2014

ההנהלה קיימה דיון בנושא הצעת תקציב לשנת 2014, הדיון התמקד במגזר העסקי והמשך הדיונים יהיה בתחום תקציב הקהילה , כהנחיות להכנת המקורות לתקציב הוחלט שתושבים ישלמו אגרת שירותים לא פחות מתשלומי החברים ותושבים ישלמו עבור שכ"ל בגנים סכומים משמעותיים גבוהים יותר מתשלומי החברים. ההנהלה נפגשה עם צוות פת"ק (פיתוח קהילתי), הוצגה מצגת על התוכנית הרב שנתית שמסתיימת תוך הישגים גדולים והדגשים לקראת הכנת התוכנית לפיתוח קהילתי לקיבוץ ל – 2020. במסגרת ההחלטות הפרטניות סוכם שהון האגודה לנקלטים יועלה ל 80,000 ₪ למשפחה (בנים יקבלו הנחה של 60,000 ₪), נכדים שיתקבלו לחברות לנכסים של סבים (הון האגודה 40,000 ₪).

בנושא פרויקטים סולריים

הוחלט לאשר הקמת מערכת נוספת להפקת חשמל מפנלים סולריים על גגות הרפת, המערכת מיועדת לאספקה עצמית של חשמל ולא למכירה החוצה כמו המערכת שהותקנה על גג המפעל.

תכנון

צוות התכנון נפגש פעם נוספת עם האדריכל שמלווה את הצוות לצורך גיבוש תקנון בנייה פנימית ויש התקדמות בנושא.

מצוקת חניה

צוות התכנון דן בבקשות לתוספת חניות במרכז הקיבוץ – סוכם לפנות להנהלה ולבקש תקציב לבדיקות התכנות לתוספת חניות.

ביטוח סיעודי

הצעות לביטוח סיעודי של חברת מגדל הועברו לידיעת החברים עד גיל 60 וכן זומנו מספר פגישות עם סוכני הביטוח על מנת להחתים את החברים לרכישת הפוליסות. חברים ותושבים שקבלו הודעות מח' מגדל על פיגורים בפוליסה מתבקשים להתעלם מכך, אלו הן הודעות שגויות. עד כה היתה הענות מועטה בלבד של חברים עד גיל 55 לרכוש פוליסת ביטוח סיעודי. אנו קוראים לחברים שלא להמתין ולבצע רכישת פוליסות בין אם מלאות ובין אם השלמות לביטוח דקלה (במידה וקיים אצלם). מסגרת ההנחות שהשגנו בעמל רב מחברת הביטוח מגדל , מותנת במס' המצטרפים ובמידה ולא יהיו לפחות 50 מצטרפים ההנחות למי שיצטרף מאוחר ,יבוטלו. נבקש להזכיר כי ביטוח סיעודי חשוב לא פחות מפנסיה והוא מוכיח את עצמו באלפי מקרים סיעודיים.
חברים בגיל 60-65 : חברת מגדל נאותה לבקשתנו והעמידה הצעה גם לטווח גילאים אלו, אלא שרכישת פוליסות לגילאים אלו מחייבת הצהרת בריאות, גם חברים אלו מוזמנים לפגישות עם סוכן הביטוח . לגבי חברים מגיל 55 ואילך שאינם יכולים לעמוד בעלויות הפרמיות ובתנאי חברת הביטוח, אנו נמצאים בשלב מתקדם של הכנת תקנון לקרן סיעוד פנימית שתיתן מענה לסיעוד לחברים אלו. פרטים נוספים נפרסם בשלב מאוחר יותר לאחר שההנהלה תאשר את התקנון.

בניה פרטית

אנו מבקשים מכל חבר שמתכוון לשפץ את ביתו, לפנות קודם כל לקבלת מידע ממנהל הקהילה ומרכז הבניין.

שיוך דירות

לאור העיכובים במנהל, התקיים מפגש של חברים עם עו"ד אסף אלבז שמטפל בנושא החוזים במינהל. העו"ד סקר את צורת העבודה במינהל ואת התהליך המסורבל והקשה שעוברת כל בקשת שיוך. החברים ביקשו להעביר את מסר הדחיפות והבעיות שנוצרות להם מהעיכובים באישור החוזים. העו"ד הבטיח לרכז מאמץ ואכן מספר חוזים כבר נמצאים בדרכם אלינו .

מתקן משחקים

לאחר שהמועצה ביצעה בקיבוצים וגם אצלנו תיקונים ושיפור במתקני המשחקים, פסל מכון התקנים מגלשת סללום במתקן המרכזי והמועצה נאלצה לפרק אותה. אנחנו מתכוונים שלא לאכזב את הילדים ונבחן רכישת מתקן נוסף.

הליך משפטי

לאחרונה התפרסמו פרטים בנוגע להליך משפטי שהתנהל ועודנו מתנהל בין הקיבוץ לבין יורשיה של חברת הקיבוץ ז"ל.
מפאת כבודה של חברת הקיבוץ שהלכה לעולמה, ולנוכח מגבלות שהקיבוץ מוגבל בהן, בעקבות התנהלות ההליך בבית המשפט ופרטיותם של המנוחה ושל משפחתה, אין הקיבוץ יכול להגיב לגופם של דברים שנכתבו בכתבה או בפסק הדין שאוזכר בה.
למרות זאת - שנאמר "פטור בלא כלום אי אפשר" - חשוב לקיבוץ לציין כי "העובדות" והטענות כפי שהן מתוארות בכתבה רחוקות מאוד לדעת הקיבוץ מן המציאות. במיוחד הטענות המטילות רבב בהתנהלות הקיבוץ בנוגע לשיוך הדירות, ובהתנהלות מחלקת הרווחה שלו - בנוגע לטיפול בחברת הקיבוץ המנוחה.
הקיבוץ גם סבור שהמסקנה המשפטית אליה הגיע בית המשפט אינה מדויקת ועל כן הוגש ערעור על פסק הדין.
כידוע לכולם מחלקת הרווחה בקיבוץ עושה עבודת קודש, ימים כלילות על מנת לדאוג לחברי הקיבוץ הסיעודיים והנהלת הקיבוץ מוקירה את עבודתה.

שבת שלום
איתן


 
-

 

מפגש משפחות

באחת השבתות האחרונות , במזג אויר יפהפה, אירחו אילן וג'יין גדיש במרפסת ביתם החדש את המשפחות החדשות הנמצאות אצלנו במתווה הקליטה. האירוח הפגיש בין המשפחות לבין עצמן ופתח פתח בלתי פורמאלי אל כל אחת מהן להדברות והכרות. כל משפחה ספרה על הקשר המתהווה עם רשפים וציינה כיצד מצאה דרכה אלינו וכן את שביעות הרצון והחום המזמין להקלט בקרבנו.
אנו נוהגים לקיים מפגשים מסוג זה אחת לכמה חודשים ולהפגיש את המשפחות הנקלטות עם משפחות ותיקות ברשפים. משפחה המעוניינת לחוות ולארח מפגש דומה מוזמנת להתקשר עם יוסי ואנו נפיק את המפגש. זיכרו כי בית פתוח הוא היום הדרך הנוספת להכיר את התושבים הרוצים להקלט ברשפים להתערות בקהילה, לתרום ולהתרם.
לפני מספר ימים, בחרנו ביורם קרין לקדנציה נוספת של חמש שנים בראשות המועצה האזורית. היתה התארגנות שקטה ומכובדת שהביאה 220 מחברי רשפים להצבעה, מספר חסר תקדים. יורם מוקיר לנו תודה ומבטיח להמשיך בתנופה של פתוח העמק למען תושביו, ומודה לפעילי הקמפיין- אילן ג. יוסי ר. יאיר, ארז, עומר, שולי, לאורה, שמאי וכן עובדי המועצה שלנו- מאיה ל. ודוד ג.

יוסי ר.


 
-
 
מזל טוב
לזהבה עזרא (מהכלבו)
להולדת הנכד מאור

 
-
 
לחגית כהן
עם שחרורך מהצבא ומשרות קבע
מאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך

 
-

 

גם זה קורה בקהילתנו - וזה לא מובן מאליו!

נקלע אדם שבא לסעוד את אביו החולה לחדר המיון ובשעת לילה מאוחרת לא נשארה לו ברירה אלא לגייס כספים לשלם למונית שתשיבו הביתה. לפתע, קלטה עינו זוג צעיר מרשפים שסיים את טיפוליו והיה בדרכו חזרה הביתה, שטח האיש את מצוקתו ומשהתברר לו כי עליו להמתין עד שעת שחר בבית החולים, שלף מיד הזוג שבא עם שני רכבים- צרור מפתחות של אחת המכוניות ואמר- כשתצטרך תחזור... לזאת אני קורא- עזרה הדדית!
 
-

 

3/1/2014

לחברים שלום

כמו בכל סוף שנה בארבע השנים האחרונות , גם השנה צוות פ.ת.ק ביחד עם ועדת הקבלה ממליצים לשיחה אנשים שהבשילו בתהליך הקליטה והגיעו למצב בו עלינו להכריע בהצבעתנו בקלפי על קבלתם לחברות. בשבוע הבא עולות שתי משפחות לקבלה לחברות:
  • משפחת וילק - ענבל וניר + 2.
  • משפחת סלע - נעמה ושגיא + 2.

ענבל וניר וילק בני קיבוץ חמדיה חזרו לעמק לפני מספר שנים, ומצאו אצלנו ברשפים מרקם קהילתי המתאים לערכיהם, ואפשרות להקים ולבנות בית בקיבוץ צומח. ניר הוא איש מעשה, בעל רקע ניהולי, וענבל עובדת במערכות מידע. ענבל וניר הם זוג צנוע ושליו, אך ללא ספק מעורב ובעל דעה.

נעמה ושגיא סלע חזרו לעמק לאחר שנים רבות, "לא ידענו שיש כל כך הרבה אנשים ברשפים" (אחד המשפטים ששמענו מפיהם). נעמה עובדת בחינוך כגננת, ושגיא (בן מיכאל ז"ל ורותי סלע, נכד לגרשון ודוסי ז"ל) עובד בתחום המדגה שנים רבות.

תהליך ההצטרפות והקבלה הוא דינאמי ונמשך כשנה, במהלכו אנו לומדים ומכירים את המועמדים, לאחר בחינת הנתונים העומדים לפנינו צוות פ.ת.ק וכן ועדת הקבלה של רשפים ממליצים בחום לקבל את כל המועמדים לחברות ברשפים.

ההמלצה הכי טובה ששמעתי הייתה בדיון במועצה- "אתם חוטפים לנו את הטובים ביותר, זה לא פייר ".

אין דבר משמח יותר מלראות עוד ועוד משפחות צעירות הולכות בשביל, אין דבר סמלי יותר שבנים בוחרים ללכת בדרכי אבות, סימן הוא שטוב בחרנו ועשינו, ובחכמה יצרנו, לא רק בעבר ובהווה, אלא למען המחר, בשביל העתיד.

"בשביל" היא מילה בעלת כפל משמעות: בשביל = בדרך, בשביל = למען. החברים ברשפים בחרו בדרך למען העתיד! משפחות רואות ברשפים הרבה מעבר לקורת גג, בית הוא מקום, הוא קהילה, חברים ומצע להתפתחות והגשמת חלום.

אנו קוראים לעוד חברים להצטרף למעגל העשייה, מגמת הפיתוח הקהילתי ניכרת, השינוי מוקרן מהשטח ואליו. משפחות נוספות רוצות להיות שותפות איתנו, יש תקווה ואמונה בשביל ובעתיד.

בשנים האחרונות הצטרפו לקיבוץ רשפים עשרות חברים וילדים.

צוות פ.ת.ק
יוסי, מירי ל, רחל, מירי כ, עמוס

מצורף דף הכרות של משפחת וילק ניר וענבל. דף הכרות של משפחת סלע שגיא ונעמה יפורסם בהמשך
 
-

 

הכירו את משפחת ווילק

ענבל וניר וילק, הורים למאיה (כמעט בת ארבע) ולרומי (בת שנתיים), מתגוררים כעת בקיבוץ חמדיה.

שנינו בני קיבוץ חמדיה. שבנו אל הקיבוץ בתור תושבים לפני כעשר שנים, לאחר שחיינו מספר שנים במרכז הארץ וטיילנו בעולם. ענבל, בת 34, בוגרת תואר ראשון באנתרופולוגיה וסוציולוגיה, עובדת כמיישמת בחברת 'תוכנות בית השיטה'. ניר, בן 39, בוגר תואר ראשון ושני במנהל עסקים, מנהל אזור התעשייה בחברת 'פיתוח שאן' (מפעלים אזוריים).

הרעיון לחפש יישוב לקבוע בו את ביתנו החל להתגבש אצלנו בשנה האחרונה. בחנו את האפשרויות השונות העומדות בפנינו, תוך ידיעה ברורה שאנחנו מעוניינים להישאר בעמק האהוב עלינו כל כך. חיפשנו יישוב שיאפשר לנו מצד אחד לשמור על השקט שאנו אוהבים, ומצד שני להיות חלק מקהילה פעילה ומגוונת. הבחירה בקיבוץ, הייתה כמובן טבעית. השתייכות לקהילה בעלת ערכים של שיתוף ותמיכה הדדית, קירבה אל הטבע וכמובן חינוך איכותי לילדנו הם בעלי חשיבות עליונה עבורנו. סיבות אלו הן שהובילו אותנו לחפש קיבוץ אשר קולט לתוך שטחי ה'קו הכחול' ולא להרחבה הנפרדת מהקיבוץ.
הכרנו את רשפים כמובן מילדותנו ואף שמרנו על קשרים עם כמה מבני המשק, אך הופתענו לגלות כמה השתנה והתפתח. בכל מקום בו סיירנו ראינו בתים בבנייה או שיפוץ ושמענו על בנים נוספים שחוזרים אל המשק.
מהכרתנו את אורח החיים הקיבוצים, התרשמנו שרשפים בכיוון הנכון של הקיבוץ המתחדש ותהווה מקום טוב לחיות ולגדל ילדים בתוך קהילה פעילה וחיונית.

Wilk

שמחים להציג את המועמדות שלנו לקבלה לחברות ברשפים,
ניר, ענבל, מאיה ורומי וילק


 
-

 

 


לדף הבית