Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 16 — 29/11/13

Hanucca
לחברים שלום

מהנעשה בקיבוץ

תשתיות

פרויקט 18 המגרשים הסתיים והמגרשים מוכנים לבנייה . בית ראשון הולך ונבנה - בהצלחה לאורן גדיש ולירון יגל שיגזרו את הסרט במהרה ויהוו חלוץ ההולך לפני המחנה . בקרוב יבצע הקיבוץ את השלמת חיבורי החשמל בשכונה לפי התקדמות השלמת היתרי הבניה.
פרויקט שיקום התשתיות של משרד החקלאות הסתיים, נערכים כמה סיורים של מסירת הפרויקט לקיבוץ ותיקון ליקויים שונים .
הקיבוץ משלים סלילה של מגרש חניה האחרון בכביש מס 3, בינתיים ברמת מצעים בלבד . הובטח לנו מהמועצה סיוע להשלים זאת.
מגרשי חניה נוספים מוכשרים בכביש המערכת הצפוני וליד המרפאה.
מדרכה חדשה נסללה ליד מגרש המשחקים.
תודה לאיתן קפלן על ניהול הפרויקטים.

תאורה

הותקן פנס שמאיר את מתקני הספורט בטבע ופנס נוסף על גן כוכב שמאיר את השטח בין גן כוכב לגן מעין.

פרויקט צביעה ושילוט, תוספת פסי האטה

פרויקט שרובו מומן על ידי המועצה , הפרויקט הושלם ובהחלט קיבלנו תוספת של אלמנטים בטיחותיים חשובים.

חניות למשרדי "אגירה שאובה"

החניות הושלמו בהתאם לדרישת הקיבוץ והמשרדים עמוסים בפעילות.

תכנון

צוות התכנון הפנימי קיים דיון עם האד' המלווה את הצוות לגבי עריכת תקנון בניה פנימי בקיבוץ שמטרתו התאמת הבניה הפרטית לסביבה הקיבוצית, הוצגו הרעיונות של האד' וסוכם על המשך העבודה, בנוסף טופלו בקשות להיתרי בניה נוספים.

ביטוחי דירות

הועבר לחברים מידע בדבר הצורך לבטח באופן פרטני את הדירות שהועברו לבעלות החברים. בקרוב נפרסם מועד לפגישת הסבר עם נציגי "ביטוח חקלאי" שהצעתם נראית בהחלט הצעה טובה ומניסיוננו השרות שלהם משביע רצון. רק לאחר פגישת ההסבר יתואם מועד נוסף לחתימות אישיות מול החברה. כמובן שכל חבר יוכל לבטח את דירתו בכל חברת ביטוח שהוא יבחר . החל מ – 1/1/2014 הקיבוץ לא יבטח עוד את דירות החברים האחריות לביטוח הדירה תהייה על החבר .

נוי

עקב בעיית בטיחות חמורה וחוסר אפשרות לטפל בעצים, נאלצנו לכרות עצי תמר רבים במרכז הקיבוץ , לצערנו לא היה מנוס מפעולה זו. העצים היתמרו לגובה שאינו מאפשר טיפול בציוד של ענף התמרים וכן החלו להתמוטט והיוו סכנה אמתית למי ששוהה תחתם.

מחסן תרבות

מיה ועומר להב לקחו על עצמם בהתנדבות את ניהול מחסן התרבות . כל פנייה להשאלת ציוד תעשה מעתה רק דרכם, נבקש מהציבור להודיע מראש (לפחות יומיים) על כוונה להשאיל ציוד ולא ברגע האחרון .

תרבות

לירון טירם לקחה על עצמה לרכז את התרבות ברשפים. נאחל לה בהצלחה;

בריאות

בקרוב יחלו שיפוצים במרפאה - הכוונה להתקין שרותי נכים, חדר רופא עצמאי , מחסן, חדר מזכירה וטיפת חלב במקום חדר הרופא הקיים.
עדנה פזי מחליפה את שולה פרקלסקי בתפקיד המזכירה הרפואית - בהזדמנות זו תודה עמוקה לשולה על עבודת הקודש במרפאה משך שנים, ברגישות, דיסקרטיות ובחריצות. נאחל בהצלחה לעדנה בתפקיד החדש.

נושא הסיעוד

דף הסבר מפורט מצ"ב
לפני כשנה המפקח על שוק ההון והביטוח הודיע על הפסקת הפוליסות הסיעודיות הקולקטיביות, זאת על רקע הגעת חברים רבים לגיל הזדקנות, סיעוד, ותחזיות על אי עמידה בהסכמים מול המבוטחים. תקופת הביטוח שלנו הסתימה ביוני 2013 כאשר זמן אחרון לכיסוי של המבוטחים מסתיים בסוף אוקטובר 2013.

עיקרי ההנחיות והתנאים לחברות הביטוח של המפקח על שוק ההון להמשך קיום הביטוח הסיעודי היו:

 1. הביטוחים שייעשו למבוטחים יהיו ביטוחים פרטים.
 2. הביטוח החדש יהיה עם ערכי סילוק (חיסכון, צבירת הסכום לייעוד סיעודי בלבד).
  בעקבות החלטות המדינה המבוטחים בביטוח הסיעודי הקולקטיבי וביניהם רשפים צריכים לבחור את התוכנית המועדפת עליהם. אנחנו צריכים לעשות זאת בהקדם האפשרי. לצורך בחינת התוכנית הנכונה לנו, בחרנו את חברת סט פוינט שתייעץ ותסייע לנו לבנות את החליפה הסיעודית המתאימה לנו. הצוות שכולל את בתיה, שמעון ואיתן נפגש עם נציגי חברת כלל, ביטוח חקלאי וסוכנים נוספים. בהמשך המליץ הצוות על התקשרות עם חברת הייעוץ סט פוינט לביצוע הבדיקות המקצועיות באופן בלתי תלוי וביצוע התמחרות בין חברות הביטוח. לאחר בחינת חלופות שונות הוכנה הצעה למתווה סיעודי:

מה היה לנו עד הפסקת הביטוח הסיעודי הקולקטיבי:

 1. סכום הביטוח לעת סיעוד עמד על 5000 ₪ לחודש.
 2. התשלום עבור החבר הסיעודי היה ל 5 שנים וגיל כניסה מרבי 75
 3. לא היה צורך בחיתום רפואי.
 4. כל 3 שנים חודשו ההסכמים עם עדכון מחירי הפרמיה.
 5. הפרמיה ששולמה לא נצברה לטובת המבוטח. כי רכשנו סיכון בלבד ללא ערכי סילוק (חיסכון).
 6. פרמיה נמוכה יחסית ושווה לכל המבוטחים.
מספר החברים המבוטחים בביטוח הקולקטיבי עמד על 183 . תשלום לחבר עמד על 79 ₪ לחודש.

המלצות להסדר סיעודי החדש

הצורך בביטוח סיעודי הוא חיוני, גם רשם האגודות השיתופיות מתייחס לכך בתקנות . מתוך דאגה לחברים בימים קשים, לא עלינו, חובה שכל חברי הקיבוץ יהיו מבוטחים בביטוח סיעודי. כיום, כיוון שבוטל הביטוח הסיעודי הקולקטיבי, המטרה לבטח את מקסימום

החברים בביטוח סיעודי אישי לכל החיים בחברת ביטוח חיצונית. יחד עם זאת עקב קפיצה דרסטית בעלויות של פרמיית הביטוח עבור האוכלוסייה הבוגרת בחברות הביטוח, ההצעה משלבת ביטוח סיעודי פרט בחברת ביטוח לאוכלוסייה הצעירה יותר. ופתרון לאוכלוסייה הבוגרת באמצעות קרן סיעוד פנימית.

לדף מידע זה ראו מצורף דף המפרט יותר את פרטי המתווה הסיעודי. בקרוב נפרסם לציבור את פרטי החברה שנתנה את ההצעה הטובה ביותר ואת טבלת ערכי הפרמיות בביטוח הפרטי.

חינוך

וועד ההנהלה אישר בישיבה האחרונה את ההרכב החדש של הנהלת החינוך:
מירי כפרי – מרכזת, צביה בהלול – גיל הרך, נירית דיגה – חינוך בלתי פורמלי, אתי האן, ניבה שור, היידי שהם, צביה רופאיזן, אורי עינב (נציג התושבים), לילך טיקוצ'ינסקי (נציגת שלפים).
נמסר מידע על מערכת החינוך, על ההערכות לקראת הגידול הצפוי במספר הילדים בבתי הילדים, בקשה למועצה להכנת תכנית אב למבני חינוך וכן המאמץ הגדול שמושקע השנה במערכת, בבתי הילדים ובצוותים .
עוד בתחום החינוך נמסר על הפגישות שהתקיימו ומתוכננות להתקיים בנושא הערכות לקליטת ילדי שלפים גם במישור הפיסי וגם במישור הרעיוני .
לאחר ישיבת ההנהלה, התקיימה במועצה ישיבה רבת משתתפים שיועדה לנושא מערכות החינוך ברשפים שלפים ושלוחות , הועלו הנושאים המרכזיים שיש לטפל בהם והוצגו הגישות השונות והציפיות של כל ישוב ונציגי השכונה. נציגי רשפים הדגישו מספר פעמים את הרצון של חברי קיבוץ רשפים לשמור על מסגרת החינוך הקיבוצי חילוני שהיא מסגרת עם חינוך מועשר גם בכ"א וגם בפעילויות. כמו כן את רצון הקיבוץ להתייחס לילדי שלפים כחלק ממערכת החינוך בקיבוץ כולל מערכת החינוך הבלתי פורמלית.

בברכה שבת שלום
איתן


 
-

 

מהנעשה בחינוך

בשעה טובה נבחרה הנהלת החינוך ע"י הנהלת הקהילה וכבר התקיימה ישיבה ראשונה שבה קבעה לה הועדה את תוכנית העבודה לשנת תשע"ד:
 1. מימוש החזון - סוכם לבדוק ולקדם השנה שני נושאים מתוך החזון שעלו והופיעו בכל הגילאים: מסורת המקום (חגים, מעורבות בשינויים סביבתיים, סיפורי מקום, קשר עם שלפים ושלוחות, קשר עם המבוגרים וכו...), ומעורבות, קשר ותקשורת עם ההורים (בחיי היומיום, בהחלטות, בחגים, בקשר עם הצוות ועוד...). העבודה על החזון תתנהל בצורה מסודרת ומבוקרת: תוכן תוכנית עבודה ע"י צוותי החינוך, אשר תאושר ע"י הנהלת החינוך בישיבה משותפת עם הצוותים החינוכיים, ותובא לידיעת הציבור.
 2. טיפול מעמיק ושיפור במערכת החינוך הבלתי פורמלית של הנעורים.
 3. תקציב החינוך – בחינה כוללת מבחינה עקרונית, שתוביל אולי להורדת עלויות הורים.
 4. פרויקט קהילתי – יום הילד.
 5. שוטף – חשיבה קדימה והערכות לשנים הבאות. קשר עם שלפים ועוד.
הנהלת החינוך מורכבת מארבעה חברי קיבוץ, תושב אחד וחבר שלפים. היא מקיימת כ- 6-7 מפגשים בשנה ודנה בעיקר בעניינים עקרוניים. יש לה הסמכות להחליט בעניינים חינוכיים כאלה ואחרים, אך החלטות עקרוניות מחייבות אישור של הנהלת הקהילה. יש לציין שהשנה, זו הפעם הראשונה שמספר הפונים להיות חברי הנהלת החינוך, היה גדול מהיכולת להכיל זאת. דבר זה מבורך כי הוא מצביע על הרצון להיות מעורבים ולהשפיע על התחום.
נצא לדרך ונקווה שנצליח לממש את כל התוכניות.

מירי כפרי.

בחינוך הבלתי פורמאלי.

ילדי התלתון עמלו ושתלו ירקות בגינה הקהילתית. הכינו שלט יפה ועמלו רבות להכין דחלילים שהוצבו בין ערוגות הגינה.
מי שהיה במסיבת חנוכה אתמול, צפה בריקוד היפה שהבנות הכינו ורקדו להנאת כולנו. וכך אנו ממשיכים במסורת ארוכת השנים של הופעת ילדי התלתון בחנוכה.
ילדי הנעורים עם שימי צבעו את מועדון הנעורים ואנו מתארגנים עם ציוד למועדון. זה הזמן לבקש מכל מי שיש לו ריהוט, כלי בית, תמונות וכל מה שיכול להתאים למועדון הנעורים נשמח לקבל. אנא הודיעו לי ואנחנו נבוא לאסוף.
פעולות בני המושבים ממשיכות להתקיים באופן סדיר. ואנו רואים שיותר ילדים מגיעים ונהנים מהפעולות. במשך חופש חנוכה חלק מהילדים יוצא לטיולים עם תנועת בני המושבים וילדי כיתה יב' יוצאים ל"טיול ניצנה" . נאחל לכולם טיול מהנה.

חג חנוכה שמח,
נירית

שלום רב!

אנחנו בסיומו של החודש השלישי לשנת תשע"ד, בתי הילדים מתפקדים היטב, ויש עשייה יומיומית מגוונת ועשירה, גינות, יצירה, חצרות בטוחות ומעניינות, טיולים שהחורף המאוחר מאפשר לנו, והרבה חשיבה על כל דבר שקורה עם ילד, עם הורה ובצוות.
בתי הילדים מלאים וניתן לכתוב בגאווה שיש הרבה יותר ילדים של רשפים מבעבר. מתחילת השנה הספקנו לקיים שני מפגשי גננות בהם עסקנו במימוש החזון החינוכי שנוסח ביולי האחרון, השנה בחרנו לבדוק ולממש את נושא המסורת הקיבוצית שלנו, וכן את נושא הקשר עם ההורים, ובעצם בישיבות בדקנו ומיסדנו את מה שקיים ומה שאנו חושבות שנכון שיהיה.
בנוסף קיימנו שיחה לכל הצוות החינוכי עם תזונאית קלינית, שחיזקה וביססה את העקרונות וההמלצות של משרד הבריאות לתזונת תינוקות וילדים עד גיל שש. מי שמעוניין בפרטים, מוזמן לפנות אלי.
הקשר עם שלפים – יש שיחות עם נציגת שלפים בכל הנושאים שקשורים לקליטת ילדים, תכנון והערכות לשנה הבאה, עלויות ועוד, בסך הכול יש עשייה ותקשורת טובות ופנינו להמשך כזה לפחות.
במסגרת המועצה יש פרויקט שמתנהל כבר שלוש שנים של איתור התפתחותי של הילדים מבית התינוקות ועד גילאי ארבע, ובמידת הצורך הפניה לטיפול פיזיוטרפי, ריפוי בעיסוק או למרפאת התפתחות. הפרויקט בנוי על שני ביקורים בשנה של פיזיוטרפיסטית, מרפאה בעיסוק, וקלינאית תקשורת. בדצמבר יגמר הסבב הראשון של האיתור. כל הורה מקבל דיווח פרטני מהגננת לגבי ילדו.

מחכים לגשם ונהנים מהסתיו המתארך.
צביה בהלול.


 
-

 

מהנוי נמסר:

עצי התמרים הם חלק יפה וחשוב בנוף של קיבוץ רשפים. התמרים הגבוהים בני 61 שנים שהיו במרכז הקיבוץ נכרתו בצער רב כי היו מסוכנים לציבור. במבצע זה סומנו מראש תמרים צעירים שגדלים היום בדרך לאורווה והם יועתקו באביב הבא למרכז הקיבוץ.

החל מיום שני 11/11/13 יש מים בבית הקברות בכל שעות היממה, כל השנה - לנוחיות המבקרים

מרגלית


 
-
 
בחירות
ב – 24 בדצמבר יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית שלנו – "עמק המעיינות". פנו כמה רגעים ביום זה וודאו שכולם יכולים לבוא ולהצביע.
יוסי ר.

 
-
 

לידיעה

מכלי אשפה הוצבו בכביש 3 (ליד הבית של חיה לביא) ובכביש 2 (מאחורי הצריפים)

 
-
 
לגל דקל
עם גיוסך לצה"ל
מאחלים לך הצלחה

 
-

 

 


לדף הבית