Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 14 — 17/9/13

-

 
סוכות - טקס קבלת חג ביום רביעי 18/9/13 שעה 20:00 בסוכה הגדולה

 
-

 
לחברים ולתושבים שלום במסגרת פסטיבל המעיינות "מאירים את מגדלי המים" תתקיים ביום ראשון 22/9/13 צעדה "בשביל עמק המעיינות" היציאה ממגדל המים ברשפים. פרטים ועדכונים ראו פרסום נפרד.

 
-

 
לחברים שלום

עדכונים מהשטח:

תשתיות

הקבלן האט את ההתקדמות שלו בפרויקט ואף נעדר מהעבודה מספר ימים כנראה עקב מחלוקות עם המועצה שלא נוגעות אלינו.
הפיגור בלו"ז ניכר לעין ואנו מקווים שהמועצה תפעל בעניין במלוא התקיפות. בינתיים יש פנסי תאורה שלא דולקים ועדין לא הושלמו עבודות ההכנה לאספלט בכביש - 3.

פרויקט אגירה שאובה

החברה הציבה ליד בנין המכבסה לשעבר מבני משרדים ומבצעת עבודות תשתיות לחיבור מבנים אלו לרשת הביוב, מים, חשמל ותקשורת.

תכנון

ועדת תכנון התכנסה למס' ישיבות והוחלט על מיקום הגינה הקהילתית - ליד מגרש הכדור סל, התקיימה פגישה עם צעירים שגרים בנעורים ביחס לשיתופם בפרויקט "מגדל המים", סוכם שהצוות שמקים את הפרויקט יפגש עם הצעירים במטרה להגיע להסכמות ושיתוף פעולה הדדי. התקיים דיון עם האד' המלווה את צוות התכנון בקשר לבקשות להיתרי בניה של מס' משפחות בקיבוץ.
האדריכל התבקש להעביר בהקדם לדיון טיוטת תקנון בניה פנימי על מנת שיהיה בידי הקיבוץ כלי תכנוני ויהיו כללים ברורים לגבי אופי הבניה, צבעים וכד'. המטרה לאשר כללים תכנונים אלו בשיחת קיבוץ על מנת שהכלי יהיה בעל תוקף ומחייב.
עוד נושאים שטופלו בועדת התכנון - אופציות שונות לחלוקת מגרשים באזור "משק ילדים" ופגישות עם עורכי תכניות למגורים שהגיעו באחרונה לאישור הצוות.

ביטחון

התכנס צוות של חברים כצוות צח"י ובעקבותיו יצא פרסום לחברים בעניין. חברים ותושבים שיהיו מוכנים להצטרף לצוות יתקבלו בברכה.

מי שתייה

עקב פחת גבוה ברשת מי השתיה נתחיל בקרוב בהחלפת מס' קווים מים בעיתיים. הכנסת רשת המים החדשה לעבודה בכבישים החדשים אכן צמצמה במידת מה את הדליפה אך היא עדיין משמעותית ומחייבת טיפול.

תרבות

צוותי מתנדבים יוזמים ארועים ולאחרונה התקיימה הרצאה מעניינת בנושא תזונה. צוות נוסף עומל על הכנת חג הסוכות כולל תרומת כפות מרונן. תודה לכולם ויישר כח גם בהמשך; ריכוז תרבות ברשפים עדין לא מאויש, המעוניינים יכולים לפנות לשמעון דיגה.

הסעות

עקב הפסקת שרות ההסעות מחברת עדימור הועבר ביצוע השירות לבתיה תור ולשמעון דיגה שיבצעו במשותף את ההסעות הקבועות.
לו"ז ההסעות פורסם לצבּור ובמידת הצורך הלוח יעודכן בהתאם לצרכים וליכולת. דמי הנסיעה לכל כיוון - 10 ₪ , כאשר לקראת 2014 נבחן את העלויות והמחירים מחדש.
אנחנו מודים מאוד למשה רוזנבלום שביצע את ההסעות מטעם חברת עדימור ומאחלים לו בהצלחה בעבודתו החדשה וכן תודה לשלומי מישלי על השרות שנתן במשך השנים.

מחזור

בצומת שבין מבנה חד"א לכל בו הוצב מתקן מחזור לאריזות זכוכית.

בברכת חג סוכות שמח

איתן


 
-
 
מזל טוב
לנאוה ואבישי כפרי
ולכל המשפחה
להולדת הנכדה אביה
בת לאוריה ושקד
אחות לאסא
נינה לפילו
 
מזל טוב
לדנה וליאור אברמובסקי
ולכל המשפחה
להולדת הבת שני
אחות לליה
נכדה לאסתי ויאיר
נינה לבן ציון

 
-

 

 


לדף הבית