Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף לשיחה

ספטמבר 2013

לחברים שלום

הנדון: בחירת הנהלת קהילה / יו"ר קיבוץ

עם סיום כהונתה של הנהלת הקהילה (נבחרה לשנה) יש לבחור הנהלת קהילה חדשה לקדנציה של שנה.
כמו כן, נצביע על המשך כהונתו של דני עברי כיו"ר לשנה נוספת.

שיחת קיבוץ בנושא תתקיים ביום שלישי 13/10/2013 בשעה 19:00 במועדון לחבר.

להלן רשימת החברים שהציגו את מועמדותם להנהלת הקהילה לפי א' ב'

 • גדיש אמיר חבר הנהלה
 • האן אתי
 • דביר מיכל
 • דיגה שמעון
 • כפרי נאוה
 • לביא אוהד
 • לבנה מירי חברת הנהלה
 • להב תאו חבר הנהלה
 • לוי ארז
 • מילניצקי רונן
 • סגל עמוס חבר הנהלה
 • שירזי עידית חברת הנהלה
מתוך הרשימה יש לבחור 8 חברים/ות.

ועדת שיחה

 


לדף הבית