Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 4 — 15/3/13

גם פורים מאחורינו תודה ללירון ונופר לנעורים ולכל מי שנתן יד לארועי פורים.

ובהמשך: לירון יגל ונופר ביטון בנדסק לקחו על עצמן את התרבות ,נאחל להן בהצלחה.

ומתקרבים לחג הפסח:

מתוך דפי רשפים 16.4.1965 ערב פסח תשכ"ה מס' 18

בפרוס החג

שוב מורגשת ברחבי הקיבוץ אותה תכונה מיוחדת המבשרת את בוא החגים בכלל ואת חג הפסח בפרט. במטבח מורגש ריח תבשילים מיוחדים לכבוד החג, ידי האופות מתחרות בלישת הבצק לעוגות, במתפרה נעשה מאמץ אחרון לסיים שמלות ומלבושים ובמחסן הבגדים מוכן השי לחבר לתוך התאים...

בשעות ערב נשמעים צלילי שירה ומוסיקה נדירים בכל ימות השנה ועל הדשאים משתרעים שטיחים, מזרונים, וחפצי בית אחרים... אכן פסח הגיע ועל אף שינוי הזמנים והנסיבות נמשכת המסורת של התכונה לקראת החג אשר הטביעה את חותמה על ילדי הגולה ומצאה את ביטויה ברבות מיצירות סופריה.

... רבים צרכי ישראל ובין לחצי השירותים מחד וענפי הייצור מאידך "נקרע" סידור העבודה והחברים נדרשים למאמצים מיוחדים דוקא כאשר צריך גם להתכונן ולאגור כוח לקראת קבלת זרם האורחים שהפך אף הוא לסמן מסורתי של החג.

שרטטנו קוים אלה מתוך ההווי הקבוצי של ערב החג כדי להבליט על רקע זה את הבעיות שהצגנו הפעם לדיון בגליון החג של "דפי רשפים" - מה הם דפוסי החג אשר ישמשו ביטוי נאות למציאות הקבוצית המיוחדת בישראל המתחדשת , התכנים החברתיים והלאומיים של חג החירות והאביב? ובמיוחד, מה יהיה תוכנה ומה תהייה צורתה של אותה "הגדה" המשמשת מוקד לחג כולו? מה היא מידת החופש שבה ניתן לנהוג לגבי יצירה שהיא מסורתית של דורות ואשר הפכה חלק מחיי העם בדרכי נדודיו? ומאידך, האם יד בכוחם של אותם קטעים, פיוטים ופסוקים אשר כונסו בעבר הרחוק

ואף אז לא הוו שלמות – לשמש ביטוי לרחשי לבנו ולמציאותנו? אנו דור אשר אינו מסוגל לקבל דברים רק באשר הם נחלת המסורת, כי אם שואל לפשרם, למשמעותם, לתפקיד שהם ממלאים בהווה... האם לא מאבד הכלי של ההגדה את משמעותו וערכו עם שינוי התוכן? ושמא מקומה של ההגדה בסדר הקבוצי שונה בכלל מהתפקיד שממלאת ההגדה בסדר המשפחתי המסורתי? אכן, שאלות נכבדות אשר אפשר ואפשר עוד להוסיף עליהן. ונדמה לנו שיש משום חיוב בעצם העלאת השאלות הנוגעות לתחום של חיינו בו טומן בקרבו המשך ההליכה הבלתי בקורתית, אמנם גם הברכה של ראשית יצירת מסורת אך גם את הסכנה של שגרה קפואה. ואין ודאי עוד חג כמו חג הפסח בו יש לחזור ולשאול "מה נשתנה?" גם לגבי הדפוסים והתכנים של החג עצמו.

ובפרוס החג נאחל לכל בית ישראל ולכל חברינו

חג שמח


 
-

מזל טוב לרון ויהודית סלע
ולכל המשפחה
להולדת הנכד אסא
בן לאורנית ואלון
אח ליותם

 
-

לאריאל בן טולילה
עם שחרורך מצה"ל
מאחלים לך
בהצלחה בהמשך דרכך
 
-

ברכות
למשפחות הפנר ושחם
עם קבלתם לחברות
 
-

ברכות
למשפחת שוהם עמית היידי והבנות
עם חזרתם הביתה
 
-

מהנעשה בחצר

תשתיות

בפרויקט שיקום התשתיות הושלם סוף סוף הביוב ואושרו הבדיקות של הצנרת על ידי הפיקוח. המצעים לכביש לא אושרו עדין על ידי המבדקה והפיקוח ועקב כך יש עיכוב בלוח הזמנים. בנוסף התחיל הקבלן בשיקום כל המדרכות ומשטחי האספלט שנהרסו עקב העבודות.

תשתיות בשכונה המערבית

לאחר שבוצע פרויקט גדול של הסטת כבלי מתח גבוה בתוואי הכביש הראשי ממשיך הקבלן בהשלמת סלילת הכביש. רוב התשתיות של המגרשים כבר מוכנות ומספר היתרי בניה כבר הוגשו לוועדת התכנון לדיון מוקדם.

בתי נקלטים

שתי משפחות החלו בימים אלו בשיפוץ הדירות שרכשו – עמיר ושני כפרי משפצים את מועדון הנעורים הישן וטל ואורן שחם את הביגודון, לשני המגרשים הסדרנו חיבורי מים וביוב חדשים ומהביגודון פינינו לגריסה את הארכיון של הנה"ח.

מתקני משחקים

צבענו מחדש את מתקני המשחקים ותוקנו ליקויים שונים.

תאורה

הוספנו תאורה בשטח שבין המרפאה למרכול וכן חוברו באופן זמני קטעי תאורה שנותקו עקב עבודות הפיתוח עד להשלמת תאורת הכבישים החדשה.

ביוב

במסגרת פרויקט שיקום התשתיות ביצענו חיבורי ביוב חדשים באזור "הרכבות" וביטלנו קווי ביוב שהפריעו לשיווק של כמה מגרשים. אנו ממשיכים בניסיונות להשיג תקציבים נוספים להמשך חידוש מערכת הביוב שהיא כידוע במצב של קריסה מתמדת.

חינוך

במסגרת התכנון לשיפוץ או בניה של גן ילדים חדש אנחנו מבצעים בימים אלה את הכנת החומר לבקשות כולל מדידות בשטח.

ביטחון

רכב הביטחון החשמלי החדש שרכשנו הגיע וכבר בלילות הקרובים יתחילו בסיורי שמירה בלילה אתמול בלילה נפרץ שוב מחסן המטעים ונגנב ציוד רב וכמו כן חובל בצורה קשה טרקטורון שהיה במקום.

ארנונה

בבדיקות שאנו מבצעים, גילנו פערים וטעויות בחיובי הארנונה של המועצה. ריכזנו את כל ההערות והעברנו למועצה בדרישה לתיקון החיובים העודפים שנאמדים בלמעלה מ – 170,000 ₪.

בקשות וטיפול בהיתרי בניה

וועדת התכנון תדון בקרוב במספר בקשות להיתרי בניה שהוגשו על ידי חברים לשכונה החדשה. אנחנו חוזרים ומבקשים מכל משפחה שעומדת לשפץ את ביתה להקדים ולטפל בהכנת בקשה להיתר בניה גם אם השיפוץ נראה כשיפוץ "קל" ; אי הנעימות ועוגמת הנפש שנגרמים כתוצאה מצווי הפסקת העבודה שניתנים על ידי הפיקוח של המועצה יכולים להמנע כאשר התהליך נעשה נכון ובזמן.

שיוך דירות

אנחנו ממשיכים לטפל במינהל בקידום החוזים לחברים ובהחלט נראה שישנה התקדמות בנושא זה , אנו מקווים לבשורות טובות עד חודש יוני.

לידיעת החברים

הפנצ'ריה נסגרה ונאטמה ניתן יהיה למלא אויר במחסן הנוי.

שבת שלום - איתן

 


לדף הבית