Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
לקראת אספת חברים שתתקיים ביום שלישי 25/12/12 שעה 19:00 במועדון

דף הסבר לתוכנית תקציב 2013 קהילה

תוכנית 2013 מתבססת על השינויים הצפויים בסעיפי ההוצאות וכן מהמשך המגמה להוריד כל שנה מעומס הנזיסים. קצב הורדת המיס1? מושפע מאד מתחזית ההכנסות מהעסקים שבשנת 2013 איננה כל כך מעודדת.

הכנסות:

 • מס עזרה הדדית ירד השנה מ - 175 ₪/חודש/חבר ל - 160 ₪. גובה המס לחברים המשתכרים יותר מהשכר הממוצע במשק לא ישתנה ויישאר 350 ₪ /חודש .
 • גובה אגרת שרותים לא ישתנה ולא יוצמד למדד.

הוצאות:

 • פנסיה- הכוונה בשנת 2013 לעלות את קצבת הפנסיה לחברים:
  פנסיה תקציבית בש״ח לחודש
  מעמד שנת 2012 שנת 2013 גידול
  יחיד מזוג 2970 3140 170
  יחיד 3119 3300 181
 • נוי - השלמת פרויקט מים לנוי תבוא לידי ביטוי מלא בשנת 2013 בחיסכון של 160 אש״ח.
 • בתרבות - הכוונה להגדיל השנה את התקציב לסעיף זה מתוך כוונה לכלול תגמול לרכז תרבות וכן להוסיף תמיכה לשילוב בין הספרייה עם משחקייה וכדי.
 • שיוך דירות - לאחר השלמת מרבית המהלך צפויות ההוצאות לרדת.
 • חינוך - תוספת המבורכת של הילדים במערכת והארגון מחדש של ריכוז החינוך הבלתי פורמלי והגיל הרך בנפרד מתחילים לתת את פירותיהם בייצוב תקציבי הנדרש. הכוונה להמשיך לבצע צעדי התייעלות ועדכון שבייל החל מספטמבר בהתאם לעלויות בשנת 2013.
 • רווחה וסיעוד - צפוי גידול נוסף בהוצאות עקב כניסת חברים נוספים לתמיכה ע״י עובדים זרים. בתוכנית לבצע בדיקות מקיפות להוזלת עלויות אחזקת חעו״ז.

תוכנית השקעות בקהילה לשנת 2013

גם בשנת 2013 נמשיך בתנופת פיתוח בתחומים רבים:
 • נמשיך לשדרג את בריכת השחייה, נסדיר את תעלות הגלישה ונחליף את המסננים הישנים. זאת כחלק ממהלך רב שנתי של העמדת הבריכה בסטנדרטים מאושרים על ידי משרד הבריאות. בתחום התכנון ארוך הטווח נשקיע השנה בתכנון תשתיות כולל לכל מחצית הקיבוץ הדרומית שעדיין לא תוכננה במסגרת שיקום התשתיות הוותיקות. בנוי נשקיע השנה בהחלפת טרקטור שהושבת.
 • בתחום התשתיות נעמיד את הסכומים להם התחייבנו לפרויקט שיקום התשתיות בישוב הוותיק של משרד החקלאות, בנוסף נשקיע בשיקום מערכת הביוב בעזרת מימון ביניים שהקיבוץ מעמיד לטובת איגוד הביוב , בתאורת רחובות ושיקום מדרכות ברחבי הקיבוץ.
 • בחינוך נשקיע השנה בגדר לגן הילדים על פי התחייבות למשרד החינוך וכן במזגנים ובסככות.
 • פיתוח מתחם ספורט - מגרש כדור רגל והשלמת התקציב למגרש הכדור סל, הקמת מתקני ספורט בטבע.
 • תשתיות לקליטה ־ המשך שיפור רשת החשמל והתקשורת למגרשי נקלטים חדשים , חיבור תשתיות ראש שטח לשכונה הצפון מערבית והכנות להשקיית שטחי ציבור ושבילים בשכונה החדשה.
 • מקורות המימון לתוכנית ההשקעות לסעיפים הקשורים לתשתיות ותשתיות נקלטים הינם מתקבולי קליטה וליתר הסעיפים [מלבד הסעיפים שעליהם יש כבר התחייבויות) הביצוע יהיה בהתאם ליכולת של המגזר העסקי .
בברכה

איתן


 
-

 
לחברים שלום;

תוכנית לשנת 2013 עם תחזית לסיום שנת 2012.

עפ״י התחזית לסוף השנה המערכת העסקית תעמוד בתוכנית השנתית ואף מעבר לכך. התחזית מראה שהעסקים יעבירו לאגודה 4.339 מיליון ₪ לאחר ביצוע השקעות .

ביצוע תוכנית השקעות עומד על סכום של ב - 2.4 מיליון ₪ כאשר מתוכו סכום של 0.5 מיליון ₪ הושקעו במבנה לעובדים זרים שלא היה בתוכנית.

גם השנה לא נלקחה כל הלוואה למימון השקעות אלו וכולן בוצעו במימון עצמי.

במקביל הקיבוץ עומד בהחזר ההלוואות למשקי עמק בית שאן במסגרת הסדר הפרטני שבוצע מול המערכת הבנקאית ובהחזר חובות ישנים נוספים ומקטין את חובותיו בהתאם.

לקראת סוף השנה תעביר האגודה סכום של 500 אש״ח לטובת חשבון הפנסיה שמתנהל בנפרד מחשבונות הקיבוץ במשקי עמק בית שאן.

למרות התחזית לעודף משקי גבוה, התחזית לסיום השנה באגודה הינה הפסד של 175 אש״ח כאשר אחת הסיבות המרכזיות הינה ירידה של 512 אש״ח בתשלום טרפלקס עבור שכר דירה לעומת התוכנית.

דגשים לתוכנית ותקציב 2013.

 • ברפת -
  • יצור של 152,000 ליטר מעבר למכסה.
  • עליה במחירי המזון.
 • גד״ש - הגדלה של שטחי התירס על חשבון אבטיח בשנים הקודמות.
 • מטעים
  • עליה ביבול התמרים והמנגו לעומת שנה קודמת.
  • הקטנת שטחי המנגו ב - 20 דונם עקב צפי להתחלת ביצוע פרויקט אגירה שאובה.
 • לול - תוכנית לחצי שנת פעילות.
 • מדגה
  • שיווק של 1,050 טון דגים (תחזית השיווק לסיום שנת 2012 1,361 טון.)
  • ירידה בכמות השיווק של אמנונים וקרפיונים עקב תמותה גדולה של דגיגים.
  • עליה במחירי התערובת.
 • שכר דירה טרפלקס - ירידה של 0.5 מיליון ₪ לעומת התוכנית של שנת 2012.
 • תוכנית ההשקעות בענפי החקלאות עומדת על סך של 2,090 אש״ח.
 • בעקבות כך שהתוכנית השנתית של האגודה והחברים מסתיימת בגדעון של 1,132 אש״ח נרשמה בתוכנית השנתית של העסקים קבלת הלוואה באותו סכום על מנת לאזן את התוכנית השנתית הכוללת.
 • בשנת התקציב 2013 מתוכננת הפקדה נוספת בסך של 500 אש״ח לחשבון הפנסיה.
 • העסקים מתכננים להעביר לאגודה סך של 3.7 מיליון ש״ח.

בברכה

יורם
 
-

 


לדף הבית