Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 16 — 26/10/12

לחברים שלום

מהנעשה בקהילה

שכונה מערבית

עבודות התשתיות יחלו בקרוב והקבלן כבר החל לרכז את החומרים הנדרשים לביצוע העבודות ליד פינת החי.

שיקום תשתיות ותיקות

חברת הפיקוח על הפרויקט החלה בעבודות הכנה לקראת תחילת העבודות, הקבלן ירכז את ניהול הפעולות ממשרד במבנה של חנות קטנה ומתנה לשעבר שעוברת בימים אלה לפאב.

מבנה לעובדים זרים

במסגרת פינוי דירות בקיבוץ לצורך קליטה יועברו בקרוב העובדים הזרים למבנה יעודי חדש באזור המשקי.

קרווילות

עבודות התשתיות לקרווילות הושלמו , חובר החשמל, נסללו מדרכות ופונו ערמות הפסולת . במקביל החל איכלוסן במשפחות החדשות, נאחל להם התאקלמות נעימה בקירבנו.

בניה פרטית

אנו חוזרים ומבקשים מכל חבר שמתכוון לשפץ את ביתו ואפילו אם המדובר בשיפוץ קל כגון: סגירת מרפסת או החלפת גג, שעליו להגיש בקשה מסודרת להיתר בניה שקודם כל תועבר לאישור הקיבוץ.

חשמל

הושלמה עבודת חיבור רשת החשמל החדשה באזור הדרומי, בוטלו קווים תת קרקעיים שהפריעו לבניה החדשה וכן הוחלפו קווים חשופים בכבלים מוגנים. עדיין נותרו לביצוע עבודות שיקום סביב תעלות וארונות החשמל.

אזור ספורט

ועדת התכנון קיימה דיון לגבי מספר הצעות לתכנון אזור הספורט (סביב מגרש הכדור סל החדש) נבחרה הצעה רעיונית (תלויה על לוח המודעות) שתעובד להצעה מפורטת לאחר שיוטמעו בה הערות חברי הצוות.

ארנונה

חברים שקבלו לאחרונה מכתבים מהמועצה עם תשריטים של הדירה שברשותם לצורך עדכון חיובי הארנונה מתבקשים לבדוק האם המידות בתשריטים אכן תואמות את המציאות ובמידה שיש סטייה ניתן לפנות למח' הגביה בבקשה לתקן את החיוב. הפניה צריכה היות פרטנית.

דיווחי מים

בימים אלה אנו מגישים (כמו בכל שנה בתקופה זו ) לנציבות המים את דיווח האוכלוסיה בקיבוץ שלפיה מחשבת נציבות המים את המכסות למי השתיה.

נוי

אנו מבצעים בימים אלו טיפול מונע יסודי בעצים מסוכנים בכל רחבי הקיבוץ, גזעים וענפים שמתגלים בהם סימני רקבון מורחקים וכמו כן מטופלים עצים באזור המשקי. אנו מתנצלים על אי הנעימות הזמנית כתוצאה מהרעש וערמות הגזם.

פנסיה

צוות פנסיה קיים ישיבה שניה דחופה על מנת לגבש המלצות לוועד ההנהלה. תחום הפנסיה בתנועה הקיבוצית ובקיבוץ רשפים בפרט הוא תחום מורכב ממגוון של החלטות לאורך השנים ואשר לא תמיד נותנות מענה מספק. צוות הפנסיה גיבש מספר המלצות לוועד ההנהלה לתקופת מעבר עד אשר יגובש תקנון פנסיה מקיף שיובא לאישור האספה.

שבת שלום

איתן


 
-

לתשומת לבכם;

עקב מגבלות המשאבה שמספקת מים להשקיה בבית העלמין ניתן יהיה להשקות בכל יום למעט בשעות שבין 16:00-20:00. (בשעות האלה לא יהיו מים להשקיה). ובשבת ניתן יהיה להשקות רק בין השעות 09:00-11:00. (ביתר השעות לא יהיו מים להשקיה) מי שתיה יהיו בכל שעות היום!

מרגלית


 
-

ביום שלישי 20/11/12 שעה 20:00 תתקיים במועדון לחבר פגישה עם יעקב צור מקהילנט – לקבלת הסברים על האתר החדש של רשפים

פרטים בהמשך .


 
-

מזל טוב
לאלגריה וג'ורי מזרחי
ולכל המשפחה
לנישואיהם של
עינבר ואורי

 
ליסמין יקטר
עם שחרורך מצה"ל
מאחלים לך
בהצלחה בהמשך דרכך

 
אופיר פזי
עם גיוסך לצה"ל
מאחלים לך בהצלחה

 
-

 


לדף הבית