Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 12 — 10/8/12

לחברים שלום;

עדכון מחיר המים

רשות המים עדכנה את תעריפי המים החל מ – 1/7/2012 , לאור התייקרות האנרגיה. להלן התעריפים החדשים שהתקבלו ברשות המים:

תעריף המים יהיה על פי שתי מדרגות:

מחיר המים ל"כמות המוכרת" (שהיא 3.5 קוב/נפש/חודש) תהייה לפי 2.84 ₪ במקום 2.81 ₪ לקוב. ולא פחות מ – 7 קוב לדירה. (כלומר, גם אם בדירה מתגורר תושב אחד ישנם לזכותו 7 קוב ראשונים במחיר ה"כמות המוכרת" 2.84 ₪).
כל כמות מעבר ה"כמות המוכרת" תהייה מחויבת בתעריף של 7.78 במקום 7.66 ₪ לקוב.

ועוד על תעריפי מים

באחרונה ניתנה הטבה בתעריפי מים לאוכלוסיה מיוחדת . כל חבר הנכלל בקריטריונים של אוכלוסיה מיוחדת כגון חברים סיעודיים. קיבל בדואר מרשות המים טופס כדוגמת הטופס המצורף. החברים שקבלו את הטופס מתבקשים למלא בו את הפרטים האישיים ולחתום ולהעבירו למזכירות על מנת שנטפל עבורם בקבלת ההטבה.

שבת שלום

איתן
 
-

הודעות לציבור

 • מערכת מי ההשקיה לנוי הופעלה; והמים הללו אסורים בשתיה!
 • בבית העלמין נותקה בשלב זה הברזייה עד להשלמת הנחת קו מי שתיה למקום.
 • עקב ריבוי ההתפרצויות והגנבות בכל האזור וגם ברשפים הציבור מתבקש לגלות ערנות ולהתריע ליואל סגל על כל תנועה או רכב חשוד במיוחד בשעות החשיכה. אנו נמצאים בקשר עם הגורמים הנוגעים בדבר על מנת להשיג סיוע והדרכה להתמודד מול הגניבות.
 • לאחרונה טופלו המקלטים בקיבוץ על ידי צוות מהמועצה. במידה וידוע על ליקוי נוסף באחד המקלטים שלא טופל בבקשה לידע את יואל סגל.
 • שימו לב;
  ביום רביעי 15/8/12 בין השעות 08:00-17:00 באולם ספורט מרכז דוד בבית שאן תתקיים חלוקת/החלפת ערכות מגן/מסכות אב"כ לכל מי שעדין לא עשה זאת.
 • אימון נפת העמקים:
  בין התאריכים 12-16/8/12 צפוי להתקיים אימון נפת עמקים, שבמסגרתו תתרגל הנפה תרחיש מלחמתי בגזרתה הכולל פגיעות טילים קונבנציונליים אשר כוללים אתרי הרס וטילים כימיים. המשמעות היא שצפויה להיות מורגשת תנועה ערה של רכבים ואנשי מיל' בהתאם לתרגול הצפוי.
 • תזכורת: חברים המעוניינים להגיש מועמדותם לועד ההנהלה /יו"ר מתבקשים להגיש בקשה בכתב על גבי הטופס שחולק בתאים עד לתאריך 17/8/12.
 • בשבת 11/8/12 תתקיים ב"חנות קטנה ומתנה" מכירת בגדים (ופריטים נוספים ) בסייל , לאחר מכן תיסגר החנות עד הודעה חדשה לצורך התארגנות ומעבר למקום החדש (מישוז פאב). על מועד הפתיחה המחודשת תבוא הודעה!

 
-
 
מזל טוב
לשלמה כהנס
ולכל המשפחה
להולדת הנכדה אלה
בת לדינה ורפי
אחות לאלון
נינה לפוליה דוד

 
-

 


לדף הבית