Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 8 — 7/6/12

לחברים שלום;

להלן עדכון מהפעילות בחצר.

פרויקט מים לנוי

עד כה הושלמו כבר כ – 50% מהעבודות בפרויקט וכעת מתרכזים בזרוע המזרחית מכיוון המועדון עד לבריכה השחייה לסגירת מעגל שלם כולל הסניפים המקשרים לראשי המערכת. מחוץ לקיבוץ הושלמה הנחת הצינור הראשי משער הקיבוץ ועד למקום בו תותקן תחנת השאיבה. תחנת השאיבה הוזמנה מספרד ואמורה להגיע תוך שבועיים.

שיקום תשתיות מתקציב משרד החקלאות

התקבל אישור סופי מהמשרד לביצוע העבודות ונערך כבר סיור קבלנים . לאחר שהמועצה תסיים את הליכי בחירת הקבלן המבצע, יחלו העבודות בשטח.

קרווילות

הושלמה הכנת היסודות ל – 3 קרווילות האמורות להגיע בקרוב. שלוש משפחות מקרב המועמדים ל"שלפים" כבר קיבלו הודעה על הקרווילה המיועדת להם וחלקם אף ביקשו לרשום את ילדיהם במערכת החינוך ברשפים.

מגרש ספורט

העבודות לקראת סיום, הושלמו הגדר והתאורה, ממתינים לציפוי של המשטח וצביעתו.

בית עלמין

בבית העלמין הותקנו מערכות אוטומטיות להשקיה ואובטחו במתקן כנגד ונדליזם. אנו פונים שוב לציבור בחיפוש אחר חבר שיסכים להיות "נאמן" לבית העלמין וכך נוכל לשפר את אחזקת המקום.

פנסיה

במסגרת כניסתו של שמעון דיגה לתפקיד כמנהל משאבי אנוש ברשפים הוא יטפל גם בכל הקשור ביציאת החברים לפנסיה . חברים שעומדים לפני יציאה לפנסיה מתבקשים לפנות אליו בכל בקשה בנושא.

מפגש עם הותיקים

התקיים מפגש של הותיקים עם מנהל הקהילה בבית שקמה , נסקרה הפעילות הרב תחומית בקיבוץ והועלו על ידי החברים מספר נושאים חיוניים לטיפול כמו מדרכות שבורות, בורות בדרך לבית העלמין, ספסלים וחזות הישוב. בחודשים הקרובים נשתדל לתת מענה לסוגיות שהועלו.

חינוך

ביצענו לאחרונה מספר שיפוצים חיוניים בבית התינוקות ובגן כוכב, השיפוצים בוצעו לאחר שעות הפעילות בגנים. ¬מערכת החינוך נערכת לקבלת כל האישורים להפעלת הקייטנות בקיץ, וכן סוכמו מחירי השכ"ל לשנה הבאה שיפורסמו בקרוב.

שבת שלום

איתן
 
-

תעודה שהתקבלה מ"אלצ" אגודה שיתופית לציוד חקלאי בע"מ

-
 
לרפת רשפים –
בהערכה ובהוקרה על תרומתך ,
על גילוי יוזמה, התמדה ומסירות.
טקס סיום עונת הקציר 2012.
בברכה
יעקב הדר – יו"ר מועצת מנהלים
ישראל יוספייאן – מנכ"ל

 
-

 


לדף הבית