Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 4 — 26/3/12


 
-

משולחן מנהל הקהילה

חינוך

במסגרת הערכות לשנת הלימודים הבאה קיימנו דיון עם אגף החינוך של המועצה וקבלנו הסברים מפורטים לגבי השלכות החוק החדש של מערכת החינוך הקיבוצית, לפי המסתמן כעת לא יחולו שינויים דרמטיים בשנת הלימודים הבאה . תהליך הסברה והטמעת השינויים יתבצע מול ההורים על ידי רכזת החינוך וצוות החינוך. Shikma

בית שקמה

בית שקמה עובר בימים אלו תהליך שדרוג שכולל הפיכת חלק ממנו לדיור זמני, חדרים ליזמויות, טיפוח הכניסה וטיפול בחדר הפעילות הגדול.

כביש כניסה

כביש הכניסה לשלפים הושלם ברובו. שלב א' של הכביש כלל סלילה מאזור תחנת הדלק עד הכניסה ללול. הקבלן יבצע בקרוב עוד מספר סעיפים שלא הושלמו כגון: שיפור הצמתים , השלמת צומת הלול, שילוט, צבע, מקפצות וכד'.

מגרש ספורט

העבודות במגרש הספורט החדש החלו. בשלב זה מתבצעת חפירה לעומק של שטח המגרש על מנת שיהיה ניתן למלא את החלל בשכבות אבן וחצץ כולל יריעות מיוחדות. כל המבנה היקר הזה נועד על מנת לצמצם ככל האפשר סדקים בעתיד עקב נטיית הקרקע באזור להתנפח בהתאם לרטיבות הקרקע. בעודפי הקרקע נעשה שימוש ליציעים ולהגבהת מפלס המגרשים בשכונה המערבית. בזכות עצות מקצועיות שקבלנו מאיציק אזולאי הצלחנו למצוא כבל חשמל בקרבת המגרש שיזין את מערכת התאורה של המגרש.

תשתיות ותיקות

אנו נמצאים בתהליך מזורז מול מח' ההנדסה במועצה על מנת שיתפרסם בקרוב מכרז לעבודות, לשמחתנו הצלחנו לקבל את אישור מינהל מקרקעי ישראל להיתר בניה לכל התשתיות ובכך הוסר מכשול שעיכב אותנו די הרבה זמן.

פינת נוי בכניסה

השלמת הפרויקט אמורה להתבצע לפני הפסח וכבר הוזמנו מערכת השקיה והשתילים.

פרויקט מים לנוי

לאחר קבלת 6 הצעות וביצוע סיורים בתוואי הנחת הצנרת, אנו מתכוונים להתחיל את העבודות מיד לאחר חג הפסח. את הפרויקט ילוו מרגלית ושמעון דיגה שיעסוק בתאום עבודות בשטחי המגורים

מבנה מגורים לעובדים זרים

לאחר שהרעיון להשמיש את מבנה המכבסה לשעבר כמבנה מגורים לעובדים זרים נגנז, אנו בוחנים בעזרת מנהלי הענפים אלטרנטיבות אחרות והן תובאנה לאישור ההנהלה.

בריכת השחיה

התחלנו בהכנות לפתיחת עונת הרחצה בליווי נמרץ מאד של אביבה. בשלב ראשון קיבלנו אישור ממשרד הבריאות להפעיל השנה את הבריכה במתכונת רישיון זמני בכפוף להתקנת מבנה השירותים. לצורך קבלת רישיון עסק לבריכה הבאנו למקום יועץ בטיחות ואנו פועלים עלפי הנחיותיו שכוללים הסרת המקפצות, הסדרת הגידור והשילוט למניעת מפגעי בטיחות. בנוסף, על מנת לקבל אישור ממשטרת ישראל אנו נדרשים לסמן חניות לנכים ולהסדיר מקומות חניה רגילים על פי התקן, וכן להתקין אמצעי כיבוי אש ומערכת כריזה . הבריכה והאתר כולו יעברו בקרוב תהליך ניקוי, גיזום עצים וצביעה.

מבנה שירותים לבריכה

רכזנו מספר הצעות מחיר למבנה השירותים בבריכה וההנהלה אמורה בימים אלו לדון באישור המסגרת התקציבית לפרויקט.

מנוי לסחנה

חודש המנוי של רשפים בסחנה – המנוי מקנה כניסה לגן השלושה ללא תשלום , זכות ביקור ללא תשלום במוזיאון לארכיאולוגיה אזורית וים תיכונית שנמצא בגן, זכות כניסה ללא תשלום לאתר "חומה ומגדל", אפשרות לקיים אירוע סגור של חברי הקיבוץ בשעות שאחרי הפעילות הרגילות בגן במחיר עלות בלבד.

איתן


 
-

ביום רביעי האחרון בבוקר כובתה דלקה שפרצה ליד גן השעשועים, ערנותם של החברים, התנהלות מהירה ועזרה שהגישו עוברים ושבים מנעו התפשטות האש לעבר המבנה הצמוד.
 
-

שבת 31/3/12 - טיול לזכרו של ארז, בנחל יצפור שבגלבוע.
הסעה לתחילת המסלול תצא מרשפים בשעה 09:30 .

 
-
מזל טוב
ליונה ודוד גדיש
ולכל המשפחה
להולדת הנכד
בן לרננה ויוסי
נין לפסיה
-
מזל טוב
לנועה ותאו להב
ולכל המשפחה
להולדת הנכד
בן לדרור וזהר
נין לרות דגן
-
ברכות למאיר יקטר לרגל
קבלת הדוקטורט
-

 


לדף הבית