Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 1 — 27/1/12

-

שנת 2011 הסתיימה והתחלנו שנה חדשה, תודה לכל מי שעזר, תרם, דאג, יזם והשתתף בארועי השנה החולפת, נאחל לעצמנו המשך מגמה בכל התחומים בשנת 2012!

-

מכתב ממנהל הקהילה

לחברים שלום

ברצוני להודות לחברים מקרב לב על התמיכה והאמון שקבלתי בהצבעה על המשך עבודתי . זו היתה בשורה מאד משמחת עבורי לאחר תקופת אי וודאות ממושכת. אני מרגיש מחובר לאנשים ומזוהה עם המקום. עומדות לפני משימות רבות ואני מתכוון להמשיך ולעשות את מירב המאמצים על מנת לעמוד בהם בשיתוף פעולה עם החברים וההנהלה, בדעתי גם להתייחס בייתר תשומת לב לנושאים החברתיים והאישיים ולנהוג ללא משוא פנים בכל אחד מהחברים.

ימי העבודה שלי ברשפים יהיו- ראשון שלישי וחמישי.

ולענייני דיומא

תשתיות

בימים אלו יתחיל קבלן מטעם המועצה לסלול את הכביש מתחנת הדלק ועד לקטע שממול למגדל המים. על פי דרישתנו בוצעו בכביש הקיים בדיקות קרקע שלאחר שנבדקו על ידי יועץ קרקע הוחלט שאין מנוס אלא להרוס לחלוטין את הכביש שנסלל לא מכבר על צינור הביוב החדש, לבצע החלפת קרקע והכנסת מצעים בעומק רב וזאת על מנת למנוע בעתיד שקיעה של הכביש שאמור להכיל תנועה רבה. התקציב לסלילת הכביש שניתן ממשרד התחבורה הוא (כ - 600,000) לא יספיק לסלילת כל הקטע עד לגדר ולכן במסגרת עבודות הפיתוח של שכונת שלפים תתוכנן השלמת הכביש עד תומו.

תקציב משרד השיכון לשיקום תשתיות ותיקות

לאחר האישור הראשוני של התקציב נתקבלה הנחייה מהמשרד להתארגן מיידית לביצוע מכרז לעבודות על סמך התוכניות שהוכנו על ידינו. כינסנו צוות מורחב בהשתתפות מספר חברים על מנת לקבוע סדרי עדיפויות לביצוע. בהתייעצות עם מתכנן התשתיות ומתכנן החשמל אותרו שני קטעים מרכזיים לביצוע :

א) הכביש והחניות ליד בתי החינוך,
ב) הכביש מאזור מרכזיית חשמל ב' ליד מעגל התנועה כולל החניות באזור המקלט ליד פנאי לי .

העבודות יכללו גם את כל התשתיות התת קרקעיות ובאזור הכבישים כולל ביוב מים וחשמל.

תשריטים של הקטעים לביצוע יפורסמו בקרוב על לוח המודעות ובאתר האינטרנט של רשפים לאחר שהמתכנן ישלים את הכנת המכרזים.

משרד השיכון

בשתי ישיבות שהתקיימו עם משרד השיכון קיבלנו התחייבות לכך שהמשרד יתמוך בהקמת תשתיות ל – 18 מגרשים ל"בנה ביתך" בפינה הצפון מערבית של הקיבוץ בסכום של כ 60,000 ₪ למגרש וזאת עוד בשנת 2012. מאחר ומשרד השיכון מתנה את התקציב בשיפוט של התוכניות על פי הכללים של המשרד, אנו נערכים להתאים את התכנון כולל תכנון נופי בהתאם.

קליטה

בימים אלו אנו עוסקים בהכנות האחרונות לסבב הקליטה הנוכחי ביחד עם המשפחות שהגיעו לשלב הבחירה בקלפי. במקביל אנו מטפלים בפניות נוספות שהתקבלו מבנים/בנות שמעוניינים להתחיל בתהליך הקליטה. אנו מגדישים זמן רב לפגישות והעברת חומר למועמדים ואנו שמחים על ההתעוררות והנכונות מצד הבנים .

מערכת המים והנוי

בעקבות שינוי תקנות ותעריפי המים על ידי נציבות המים, תעריפי המים מתייקרים בחדות החל מינואר 2012 כמו כן מתייקרים כל תעריפי המים לשימושים אחרים כגון השימוש לגינון (פרוט של מחירי המים החדשים בסעיף הבא) הפעם בניגוד לעבר הוטל פיקוח הדוק על הישובים הכפריים מצד רשות המים ולא ניתן יותר להתנהל כמו שהתנהלנו בעבר . הדיווחים על צריכת המים עוברים לבקרת פקחים מטעם רשות המים ויש חובה על העברת תצהירים תקופתיים על הצריכה. מכיוון שתעריפי המים לנוי הוכפלו לעומת 2011 אנחנו מתכננים הערכות מיוחדת בהמלצת אפיקי מים לספק לנוי מים "נחותים" במערכת נפרדת. התוכניות, בסיוע מוייסס ומרגלית, להקמת המערכת נמצאות כבר בשלב הכנה סופי ואנו נתחיל בתוך חודש להניח קווי מים חדשים לנוי בתוך הקיבוץ.

תעריפי מים

להלן התעריפים החדשים שהתקבלו מרשות המים ומאיגוד הביוב :

תעריף המים יהיה על פי שתי מדרגות:

מחיר המים ל"כמות מוכרת" (שהיא 3.5 קוב /נפש/לחודש) תהייה לפי 2.81 ₪ לקוב, ולא פחות מ – 7 קוב לדירה. (כלומר, גם עם בדירה מתגורר תושב אחד ישנם לזכותו 7 קוב ראשונים במחיר ה"כמות המוכרת" ( 2.81₪ לקוב.)
כל כמות מעבר ה"כמות המוכרת" תהייה מחויבת בתעריף של 7.66 ₪ לקוב.

לגבי תעריפי הביוב ראו דף מצורף מטעם המועצה!

כידוע הגשתי בשם הקיבוץ עירעור על תעריפי הביוב החדשים ואף ביקשתי שיזמינו את נציגי הקיבוץ לשימוע - אבל קיבלנו סרוב . בעקבות כך קיימנו יורם ואני פגישה אצל מנכ"ל האיגוד והובהר לנו שלפחות עד חודש אפריל לא תהיה הקטנה של התעריפים.

ביטוח דקלה

(קטסטרופות)

עקב עדכוני תעריפים בחברת הביטוח יחולו שינויים בחיובי החברים בהתאם לכך. השינויים יבואו לידי ביטוי החל מינואר 2012.

שבת שלום

איתן

-

מכתב מצוות פ.ת.ק

לחברים שלום

יום שישי 27/1/12 , עולים שמונה מועמדים להצבעה בקלפי ומצטרפים לאגודה, מהלך זה סוגר למעשה את 'עונת הקליטה' לשנת 2011.
חשוב לרשפים ולחברים בו להמשיך ולבנות את החוסן הקהילתי, אנו קוראים לכם, בואו לעשות את השינוי!

מעת לעת צוות פ.ת.ק (פיתוח קהילתי) ימסור מידע לחברים בנוגע לממשקים הקשורים לתהליך הצטרפות משפחות וקליטה בקהילה רב-דורית והאתגרים להם אנו נדרשים, בשנה החולפת פעלנו במגוון נושאים:

  • קידום תוכנית רב-שנתית לקליטה.
  • דיור זמני- גיבוש הצעות להתמודדות הקהילה בראיה מערכתית.
  • פעילות בהנחיית ההנהלה ע"מ להגיע להסכמות עם חברים ומצטרפים.
  • תאום פעילות קהילתית: חינוך – חברה – תרבות.

יש שינוי מגמה, השפה אחרת, השיח שונה וזה מוקרן לשטח, לחצר וכלפי חוץ.

כך גם רואים אותנו גופי שלטון, הם מאומנים באבחנות הדקות, אצלנו הם זיהו את 'המשהו הנוסף', נעלם X שלא רואים בכל מקום, פתח של תקווה ואמונה בבית ובדרך. זה מאפשר להפנות יותר אמצעים חזרה אל הקהילה ואנו החברים יוצאים נשכרים מכך.

הרבה משפחות נותנות יד למהלך, מלוות נקלטים ותומכות בדרך ולמעשה נמצאות בתווך העדין בין המצטרפים והקהילה, מקשיבות תומכות ומאירות את פני הקהילה בגאווה. אנו קוראים לעוד חברים להצטרף למעגל העשייה, לבוא ולהושיט יד.

מתווה הקליטה נבחן ועובר התאמות לפי צורך, אנחנו לא חוסכים חשיבה כדי להביא למינימום טעויות מצידנו, אך הדבר לא תמיד מתיישב עם רצון הפרט.

קבלת החלטות נעשית בשיקול דעת, אם יש אי-נוחות חשוב לנו לדעת אותן בזמן אמת. דיאלוג למידה והפקת לקחים הם חלק מובנה בתהליך. שמונת המועמדים מצטרפים לקבוצה גדלה של אנשים, הרואים את עתידם כאן ברשפים,

בשנת 2010 הצטרפו 10 חברים ו 4 ילדים. בשנת 2011 הצטרפו 17 חברים ו 18 ילדים. עד היום הצטרפו 27 חברים ועוד 22 ילדים עד גיל 16.

יש אתגרים, ביחד נוכל להם.

צוות פ.ת.ק (פיתוח קהילתי)

-

שימו לב!

גל הגניבות/פריצות מתגבר באזורינו יש להקפיד לנעול את הבתים (גם דלתות הזזה) על כל מקרה של חשד חשוב להתקשר למוקד 100 למשטרה, הפניה נרשמת אצלם גם אם לא מטופלת מידית!

מוסר יואל סגל

-

הודעות

זהירות !!!!

לכל המלקטים ולכלל הציבור
בימים אלה הנוי מרסס נגד עשבים ברחבי הקיבוץ,
אין לקטוף חלמיות וכו'........
מסרה מרגלית
-

שימו לב!
גל הגניבות/פריצות מתגבר באזורינו
יש להקפיד לנעול את הבתים (גם דלתות הזזה)
על כל מקרה של חשד חשוב להתקשר למוקד 100 למשטרה,
הפניה נרשמת אצלם גם אם לא מטופלת מידית!
מוסר יואל סגל
-

 
מזל טוב
ליוסי וצביה
ולכל משפחת רופאיזן
לנישואיהם של
אילן ורותי
 
-

 
מזל טוב
לרפי ומירי
ולכל משפחת כפרי
לנישואיהם של
מתן ויונית

 
-

 
לנעמה ברליאה
עם שחרורך מצה"ל
מאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך

 
-

 

שבת שלום

 

-

 


לדף הבית