Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 11 — 17/6/11

הבהרות ללקוחות הטלוויזיה

לחברי, תושבי ודיירי קיבוץ רשפים שלום רב,

לאחרונה חוויתם מספר תקלות בשירותי הטלוויזיה שמעבר לכמות הרגילה. חלק מהתקלות נבע מתקלות אזוריות של הוט שהשפיעו על עוד קיבוצים בסביבה – תקלות כאלה לא מטופלות ע"י גאדקום ותפקידנו הוא לדווח להוט ולחכות לתיקון התקלה.

מעבר לכך תקלות רגילות שהיו בתשתית הקיבוץ טופלו על ידנו עפ"י מחויבותנו ובהקדם האפשרי – כמו לדוגמא התקלה האחרונה שתוקנה ביום שישי ע"י צוות טכנאים שלנו שהגיע לרשפים.

חשוב להבין שהוט הפסיקו את השידורים האנלוגיים שלהם (שאפשרו ללקוחות לצפות בערוצי טלוויזיה ללא ממיר) ועל כן הקמנו מערכת חלופית בקיבוץ כדי לאפשר את אותה צורה צפייה (ישירות דרך הטלוויזיה). עקב פעילות הוט מידי פעם נדרשת סריקה מחודשת של הטלוויזיה ע"י הלקוח.

פעילות הסריקה בטלוויזיה עצמה צריכה ויכולה להיעשות ע"י הלקוח עצמו ולא ע"י גאדקום – אנחנו יכולים לעזור בביצוע הסריקה בעלות של 50 ₪. ובכל מקרה סריקה אינה מקבלת את אותה דחיפות של תקלה. אנו מזכירים את אופן הדיווח על תקלות:

  1. לקוחות שבביתם יש ממירים הפנייה הראשונה היא להוט 1-800-106106
  2. הודעה לאיריס וורמלי בטלפון: 054-7860190 בשעות העבודה הרגילות.
  3. בטלפון למשרד החברה 04-9530838 (כשלאחר שעות הפעילות יש מענה להשארת הודעות)
  4. פקס למשרד החברה 04-6589999

בתקווה להבנתכם.

ירון גדות, מנכ"ל
גאדקום בע"מ

deco

החלו ההחתמות החברים על ההסכמים במסגרת השיוך.

מי שקבל בת.ד הסכם לעיון יכול להתקשר לצביה במנהלה (5-448) לתאם מועד להחתמה.
מועדים נוספים פנויים: יום ראשון 19/6/11 בין 13:00-16:00
יום חמישי 19/7/11 בין השעות 13:00-18:00
יום שלישי 26/7/11 בין 14:00-20:00

לשאלות והבהרות ניתן לפנות לאיתן רצוי במייל belinkov@gmail.com

deco

מזל טוב
לעדנה ומשה רוזנבלום
ולכל המשפחה
להולדת הנכד דניאל
בן לעופר ויפעת

מזל טוב
לדורי ושמעון פש
לנישואי הנכדה
שירה עם מתן
בתם של עדה ועמוס
שבת שלום

 


לדף הבית