Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 9 — 27/5/11

משולחן מנהל הקהילה

כמה דברים מתרחשים בימים אלו בחצר הקיבוץ:

בריכת השחייה

העבודות לשיקום הבריכה החלו! בשלב הראשון יבנה סכר שנועד להפוך את החלק העמוק של הבריכה לחדר מכונות עם מיכלים גדולים מבטון שישמשו כמיכלי איזון לגובה המים בבריכה, המיכלים יכוסו בתקרת בטון שתתאחד עם המשטחים סביב הבריכה. בזמן עבודות השיפוץ הנכם מתבקשים לא להחנות רכבים ליד הבריכה;

דרכים

לאחר מסכת פניות אין סופיות הגיע הקבלן מטעם איגוד הביוב לתקן את הכביש שבנה שלא בהתאם לתקנים ואשר קרס בחורף. בשלב זה סולקה שכבת האספלט והמצעים, מאחר ועל פי דרישתנו יש לבצע בדיקות מעבדה בכל שלב, יהיו כמה שלבים לסלילה כאשר כל שכבה תיבדק מחדש. אנו מקוים שהפעם העבודה תעשה כראוי.

עוד בתחום הביוב

רק לאחרונה חובר החלק הארי של אזור המגורים לקו שמוביל לתחנת השאיבה החדשה וגם לאחר חיבור הקו, כמות הביוב שמגיעה לתחנה על יד רשפים ,נמוכה בהרבה מהכמות החזויה ועדין לא אותרה הסיבה לכך.
בנוסף, הקו הראשי של הביוב שחוצה את שדות העמק ועובר במקביל לכביש לעין מודע, נסתם כולו מהפסולת שמגיעה מהרפתות וממוקדי זיהום אחרים ולמרות עבודה רבה שמושקעת על ידי איגוד הביוב עדין לא נפתרה הבעיה לחלוטין.

דירות לנקלטים חדשים

בעקבות פניות לא מעטות של משפחות שמעוניינות להיקלט ברשפים כולל בנים שמעוניינים להמשיך לגור בקיבוץ, אנו מנסים לאתר כל פתרון מגורים אפשרי עבורם. במסגרת פתרונות אלו אנו מסיימים בימים אלו את שיפוץ הקוסמטיקה לשעבר והפיכתה לדירת מגורים שתאוחד עם הצד הדרומי של המבנה. המבנה המשופץ מיועד לדיור זמני למשפחה עם 5 ילדים שמסיימת את תהליך הקליטה לקיבוץ ולאחר קבלתם לחברות יתחילו לבנות את בית הקבע באחד המגרשים הפנויים בתוך הקיבוץ.

תשתיות ותיקות

השלמנו את הגשת התוכניות לשיקום תשתית ותיקות בקיבוץ למועצה בליווי תיק בקשה מפורט. את התוכניות ניתן יהיה לראות בקרוב באתר הקיבוץ.

פנסיה

ההנהלה קיימה דיון ממצה בנושא הכללים לחישוב והערכה של מחויבות הקיבוץ לגימלאים להשלמת פנסיה . הכללים מבוססים על תקנון הקיבוץ המתחדש והם מצורפים לדף מידע זה .

הנהלת חשבונות

ילנה סיימה את עבודתה בענף ואנו מאחלים לה בהצלחה בעבודתה החדשה. עבודתה של ילנה מתחלקת בין העובדות שנשארו בענף (חגית , מורן והילה) כאשר בשלב זה המשכורות מתבצעות ע"י גורם חיצוני.

חינוך

נעורים – אנו מראיינים בימים אלו מספר מועמדים להדרכת הנוער . במידה ויימצא מועמד מתאים , תבוא לסיומה תקופה של חוסר במדריך נעורים שהעיבה על הנוער שמבטא תחושות קשות ובצדק על המצב.
עוד בחינוך : אנו מגבשים בימים אלו את עלויות שכ"ל לכל תחום ותחום וזאת על פי ביצוע תקציב החינוך בשנת 2010 וכן תחזיות האיכלוס של הבתים הצפויות בשנת הלימודים הבאה.

חשמל

בקרוב תוחלף מרכזית חשמל ראשית שנפגעה בקיץ שעבר משריפה בלוחות חשמל חדשים. מאחר והעבודה כרוכה בהפסקת חשמל ארוכה מאד אנו נערכים לתת מענה לענפים שלא יוכלו לשאת הפסקת חשמל לאורך זמן כגון: רפת, לול מרכול , מרפאה וכו', בכל מקרה הציבור יעודכן מראש על הפעילות הצפויה.

שיוך דירות

בתחילת השבוע הקרוב נתחיל במשלוח לחברים של הסכמי ההפניה למינהל מקרקעי ישראל לשיוך הדירות. ההסכמים נערכו על בסיס ההחלטה המפורטת לשיוך דירות שהתקבלה בשיחת הקיבוץ . חברים שמשויך להם נכס או חלקי נכס שאינם גרים בהם כיום יקבלו הסכם מיוחד המותאם באופן פרטני. נקבעו בשלב זה 3 מועדי החתמות של ההסכמים: יום ראשון 5/6/11 בין 13:30-16:30, יום חמישי 16/6/11 בין 09:30-16:30, יום שלישי 21/6/11 בין 15:00-20:00. בתחילה יחתמו ההסכמים הסטנדרטיים לאלו שמשויכת להם הדירה שבה הם גרים ללא שינויים ואחר כך יהיו החתמות של המקרים המיוחדים . (אם קבלת ההסכם יפורסם מידע נוסף) מכיוון שהמקרים המיוחדים כוללים הסכם מורכב בין כמה צדדים, אני מתכוון לתת הסברים מפורטים לכל המעורבים באופן פרטני ככל שידרש.

שבת שלום

איתן

נוהל טיפול בזכאות חברים לפנסיה.

הנוהל מתבסס על תקנון הקיבוץ המתחדש שאושר על ידי רשם האגודות השיתופיות וכן על פי תקנות הביטוח הלאומי.

הגדרות:

 • שנות צבירה מקסימאליות לפנסיה – 35 שנים.
 • גיל התחלתי לתחילת צבירת הזכאות – 30. מועד המעבר לעצמאות כלכלית והמעבר לתלושי שכר 2006.
 • פנסיית המטרה – גובה הקצבה המשולמת לגמלאים בקיבוץ (או שהיו כבר בגיל 65 ביום הקובע) גובה הקצבה נקבע כל שנה באישור הצעת התקציב השנתי של האגודה.
 • זכויות צבורות – כל קרנות הפנסיה, ביטוח מנהלים קרנות השתלמות שנצברו על שם החבר לאחר היום הקובע.

אופן החישוב:

חברת קיבוץ שמגיעה לגיל 65 וחבר קיבוץ שמגיע לגיל 67 מבצעים עבורו/ה בחינת זכאות לקצבה מהקיבוץ כדלקמן:
 1. פנסיית המטרה לחלק ל – 35 שנות צבירה כפול מספר שנות הוותק בקיבוץ מגיל 30 עד מועד השינוי באורחות חיים והמעבר לעצמאות כלכלית במודל מלא ב- 2006. התוצאה המתקבלת היא מחויבות הקיבוץ לקיצבה לחבר.
 2. החבר רשאי ממועד הגיעו לגיל 65, לבקש שחרור כספים מהזכויות הצבורות.
 3. השלמת הקצבה על ידי הקיבוץ בין הכספים שנצברו בזכויות הצבורות לבין תוצאת החישוב של הזכאות תשולם רק לאחר שהחבר ימציא לקיבוץ אישור מהביטוח הלאומי בדבר התחלת משיכת קצבת זקנה מהביטוח הלאומי. בכל מקרה בגיל 70 גם אם החבר ימשיך לעבוד הזכאות לקצבה מהקיבוץ תינתן לו.
 4. זכויות צבורות לפנסיה שנצברו על שם החבר לאחר שנת 2006 – הזכויות הללו לא ילקחו בחשבון לחישוב הזכאות.
 5. חברים שהגיעו לגיל המזכה בקצבה מהקיבוץ ויבקשו השלמה לתקציב קיום הוגן על פי התקנון, תיבחן בקשתם במסגרת השלמת "רשת ביטחון" לאחר גילוי נאות של כל מקורות הכנסתם והזכויות הצבורות לאחר מועד השינוי. בחינת הזכאות ל"רשת ביטחון" תעשה לפי תא משפחתי כלומר ניתן לקזז השלמת קצבה לחבר גם מיתרת זכות שיש לבן/ת הזוג ואשר נצברה גם לאחר מועד השינוי.

מפת"ק (פיתוח קהילתי) נמסר:

בישבת ההנהלה האחרונה הציג הצוות לפיתוח קהילתי את התובנות שנצברו במשך השנתיים מאז החל עבודתו. תובנות אלו "תורגמו" לתכנית עבודה והוגשו לאישור חברי ההנהלה.
בין הנתונים שהוגשו:
 • קליטה בקלפי ולחברות של 10 חברים בשנה החולפת.
 • 12 חברים + 15 ילדים המועמדים להקלט בקרוב (עוד הקיץ). בימים אלו נערכים בקיבוץ להכנת הדירות הזמניות עבורם.
 • 54 – אנשים שאיתם אנחנו בדיאלוג מתמשך ופתחו תיק קליטה. כל זה הצריך :
 • 56 ישיבות פורמאליות של הצוות,
 • 150 פגישות בלתי פורמאליות של חברי הצוות עם מועמדים פוטנציאלים, 200
 • שיחות טלפון וכ – 500 מיילים.... והמון המון מחשבה, אהבה ורצון טוב –
דבר שמציינים האנשים איתם אנו נפגשים וכפי שחזינו בחג העצמאות – חזון הקליטה מסתמך על עבר מפואר, בתוכנית החומש שלנו – לגרום לקליטה של 50 בתי אב בחמש השנים הבאות – גידול של 40% באוכלוסיית רשפים – הבית. זה יקרה! כי כולנו מבינים ומאמינים שזו הדרך מהישרדות – לצמיחה! וכמו שאומרת הפרסומת – "אנחנו על זה"!
איחולים למשפחת ביטון .
לחן ביטון שסיימה בהצטיינות את לימודה
בטכניון במגמת הנדסאים והתגייסה לצבא, לחיל האוויר –
בהצלחה!

תודה לוולטר ועוז על העזרה הרבה בפינוי העצים שנגזמו

תודה לרונן וצוות המטעים על גיזום התמרים בחצר

עקב מכת גניבות פינת חי סגורה, המעוניינים במפתח יכולים לקבלו במנהלה.

בקרוב מתחילים לבנות סככה חדשה ברפת במסגרת זו יפורק גג אסבסט ישן ,הצבור מתבקש לא להגיע לאזור הרפת בזמן הפרוק הפינוי והבניה.

שבת שלום

 


לדף הבית