Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 7 — 29/4/11

הציבור מוזמן לטקס
ציון יום השואה והגבורה
שיתקיים ביום ראשון 1/5/11
בשעה 20:00
בחדר אוכל

לחברים שלום;

בתי הרכבות

לאור שאלות של מספר חברים בנושא בתי "הרכבות" מצאתי לנכון להרחיב בעניין זה.
רשפים נמצאת בתחילתו של מאמץ קליטת משפחות חדשות אשר מבקשות להתגורר בקיבוץ בשכירות לפחות לתקופת בניית ביתם, בנוסף יש משפחות שהתחילו בתהליכי קליטה לשכונת שלפים הסמוכה וגם הן מחפשות מגורים זמניים.
לאור נסיבות אלו הסכימו: המועצה והחטיבה להתיישבות של הסוכנות היהודית, לבחון אפשרות לשפץ את בתי הרכבות לטובת דיור זמני שיתן מענה הן למשפחות המבקשות להקלט ברשפים והן בשלפים, לצורך קידום הפרויקט הוכנה תוכנית שיפוץ של הבתים שכוללת שיפוץ פנימי של המבנים ללא הגדלת המבנה. השיפוץ כולל התאמה של המבנים מחדרים בודדים לדירה שניתן לאכלס בה משפחה + ילדים. תוכניות השיפוץ נמצאות לעיון על לוח המודעות ובאתר האינטרנט של רשפים.

עוד בנושא קליטה

נערכה פגישה של נציגי צמ"ד עם חברים צעירים שכבר סיימו את תהליך הקליטה ועם מועמדים חדשים על מנת לענות על שאלות ובעיות שונות שהתעוררו במסגרת התהליך כגון: השכרת דירות, תשלומים לקיבוץ מסוגים שונים והעברת מידע שוטף.

שיוך דירות

במסגרת השלב המתקדם של שיוך הדירות, קיבלו חברים לידיהם את דף חבות וזכות .
אנו מרכזים את ההערות שהתקבלו ממספר חברים בעיקר לגבי שנות הוותק ותקופות החופשה. להזכירכם הנתונים נלקחו מהרישומים הקיימים בארכיון ובספרי רישום אוכלוסיה ברשפים, יתכן ולא הכל נרשם ונפלו טעויות לכן אנו מתכוונים לבדוק את כל ההערות באופן מרוכז ולאחר הבדיקה ישלחו תשובות סופיות להערות אלו.
בקרוב נודיע על 3 ימי החתמה מרוכזים שיתקיימו ברשפים על "הסכמי הפניה" למנהל מקרקעי ישראל.
חברים שיש להם חוב לקיבוץ מתבקשים להסדירו לפני מועד החתימה.
חברים שיש להם בן זוג שאיננו חבר צריכים (למי שעדיין לא עשה זאת) לדאוג לחתימת בן הזוג על ההסכם שהועבר אליכם לפני כחודש.

שבת שלום

איתן
 
לאיילת פורמן
עם שחרורך מצה"ל
מאחלים לך בהצלחה

ברכות לאסתר רופאיזן
עם צאת ספרה
"יחיד ויחד"
ספר שירים פרי עטה

איחולים למשפחת קפלן
לדיקלה קפלן לרגל קבלת תעודת
חיילת מצטיינת בביה"ס להדרכה
של חיל הים בת-גלים
ליום העצמאות שנת תשע"א.
יישר כח!

 


לדף הבית