Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 20, 7.9.10

ראש השנה תשע"א

יום שלישי 7/9/10 מפגש חגיגי במועדון לכבוד ראש השנה בתכנית:
הרמת כוסית משותפת , ברכות, תחילת פרויקט "קיר הקהילה" ושי לחג.
המועדון יפתח משעה 17:30 למפגש "קפה ועוגה".
יום רביעי 8/9/10 – ערב חג
יום חמישי 9/9/10 – בשעה 10:00 הכנת עפיפונים בתלתון
המשך הכנת האריחים בבית שקמה.
בשעה 16:30 העפת עפיפונים לכבוד השנה החדשה מהמאגר.........
עפיפונים עליכם
רוח וקרטיבים עלינו
להתראות ושנה טובה
צוות החג

לקראת ראש השנה תשע"א

תכלה שנת תש"ע וקללותיה תחל שנת תשע"א וברכותיה
ראש השנה בפתח וכבר כולנו חשים הקלה בחום ומזג האויר מתחיל להאיר לנו פנים.
היוגבים מכינים את האדמה לקראת זריעת תבואות החורף ונקווה לשנה ברוכת גשמים שירדו בעיתם.
בשדות הסמוכים לבית מתחילים בזריעת תירס סתיו.
ענף המדגה מסיים את השיווק המסיבי לקראת ראש השנה . הביקוש לדגים גדול ונקווה שהתמורות יהיו בהתאם.
בלול המטילות מתחדשות בנוצות חדשות לאחר תקופת הנשרה והן תחלנה להטיל ביצים מחדש.
במטעים סיימו לקטוף את כל יבול המנגו, הקטיף החל מוקדם מהרגיל והסתיים מוקדם מהצפוי וזאת עקב חורף ללא ימים קרים וחום כבד בקיץ.
גם שאר הפירות מקדימים את זמנם בהבשלה.
בתמרים נגדדו הזנים- ברהי וחיאני.
בפרדס נקטף יבול הפומלו האדום.
ברפת הפרות עומדות במטלה של יצור החלב למרות שחודש אוגוסט היה החם
ב – 130 השנים האחרונות.(אפילו זיקני העמק אינם זוכרים אוגוסט חם כזה).
הענף נכנס למהלך של תכנון סככה חדשה כדי שנוכל לעמוד ביצור החלב המתוכנן לשנים הבאות.
¬ענף המים עומד בנטל של אספקת המים לענפי החקלאות תוך כדי תיקון התקלות ברשת.
בישיבה האחרונה של ועד ההנהלה הוצג סיכום חצי שנתי של ענפי החקלאות. עפ"י הסיכום, הרווח החצי שנתי בחקלאות גדול מהתכנון.
אסיים בתפילה
"אלי,
תן לי את האומץ לשנות את מה שביכולתי לשנות, את הכח להשלים עם מה שאין ביכולתי לשנות ואת התבונה להבדין בין השניים." שתהייה לנו שנה של נתינה מכל הלב ועשיייה אמיתית!

שנה טובה לכל בית רשפים

יורם ארליך

ערב טוב רשפים ושנה טובה,

הנה שוב אנו אוספים
את בעלי – "זכות השיבה"
לאט, לאט מטפטפים
ומפיחים תקווה –
כי שוב אנו לזכות זוקפים –
עשייה וחשיבה.
עדיין גשם זרזיפים –,
בוחנים את הסביבה,
מתארגנים ומצטרפים
וממלאים את השכבה.
תחילה מתעניינים ב"נכס מבוּנה"
וכשיתמו אלה – יגיע המפנה.
כי יש לנו מספר זוגות כבר בקנה
שאומרים – "אנחנו כאן" – וזה לא ישתנה.
הם שבים מפוקחים
ומציבים לנו אתגר
ואנחנו מוכרחים
להביט אל המחר.
להאיר פנים כמו תמיד
להתנדב, לתת כתף,
לצעוד איתן, לבנות עתיד
בבטחון, בריאות, וכיף,
להתחזק אל מול "שלפים"
שבנייתה קצת מתעקבת
לקלוט אל רשפים
ולהפיץ את השלהבת
יש בנו כוחות שכבר הוכיחו בעבר
שמטרות ויעדים ברורים, הם האתגר
קהילתנו שוב בועטת ונושמת
לובשת חג ומיישרת קמט,
ואין מתאים יותר – מערב שנת תשע"א
להבין, להתייחס, אל "גודל – השעה"
לפרוש כפות ידיים, לשים על המאזניים
ולהכריז מיד עם תחילתה –

שתהא זו שנת קליטה!


עמוד הבית