Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 16, 13.8.10

ושוב מצמ"ד...

"באחד האמשים" נפגשנו עם מספר רב של חברים מהשכבה הותיקה (מה שהיה פעם שכבת הביניים) לערב פתוח בו שוחחנו על חשיבותה של הקליטה והתהליך הנכון לנו. אין לנו ספק שפגישות כאלו – מעבר לנועם המפגש - הן חלק חשוב בתהליך היוצר פתיחות והבנה, מחדד את "סרגל- השותפות" ורותם את "כולם" בחיבור משמעותי יותר ל"עשייה" הקהילתית בתחום הקליטה המתרגשת עלינו.

הבנה טובה של המטרות והתהליך, יוצרת אווירה מקבלת, החשובה מאד להתחדשות הקהילתית שלנו, המתניעה וממנפת.

בשיחה חידדנו את ההבדלים שבין צורת הקליטה שלנו למעמד של חברות מלאה – הכוללת גם רכישת נדל"ן וגם בחינות התאמה קהילתית עם תהליכי "סינון" של אוכלוסיה לא רצויה, לבין הרחבות קהילתיות כמו בשדה נחום או ניר דוד.

הדגשנו את הצורך בקליטת אנשים שחשובה להם צורת החיים הצנועה שלנו השמה דגש על איכות חינוך, תרבות ועזרה הדדית.

חלק מהחברים, הביעו הערכה לנעשה בתחום, בניגוד ל"סקפטיות" וציינו את הצעד הזה כחלק מהיציאה מהמשבר.

חברים אחדים חושבים שאין לנו כסף להשקיע בקליטה – הובהר שהתהליך אינו משית על הקיבוץ הוצאות משמעותיות אלא על הנקלטים עצמם "כדמי רצינות".

ביום שני ה – 16/8/10 שעה 20:30 – בבריכת השחיה

ייפגש צמ"ד עם השיכבה הנושאת בפועל וקולטת אל תוכה את המשפחות החדשות, שכבת הגיל – 30-50, אותן משפחות אשר תתחככנה יותר במפגשים בלתי פורמאליים עם הנקלטים- אם זה בבתי הילדים ואם זה בבריכה, על הדשא, או באימוץ המנחה, המלווה והתומך.

אנו פונים אל החברים להגיע אל מפגשים אלו על מנת לחוש מחדש את מה שיש לנו – השיח המשותף – המגבה ובונה בפועל את החלטותינו ומעבירן לפסים מעשיים.

בתקווה ל"געת" בכל אחד מאתנו כי יחד נעשה זאת נכון יותר!

צמ"ד


מזל טוב

לדפנה דותן והמשפחה
להולדת הנכד
יהל
בן לשרון

 


לדף הבית