Kibbutz Reshafim, 10905, Israel

בריכת השחיה

שעות פתיחת :

הבריכה סגורה בחורף

חוקי הבריכה

  • הכניסה לבריכה מותרת רק כאשר יש מציל במקום.
  • ילדים קטנים חייבים להיות מלווים ע"י מבוגר אחראי
  • ילד שסיים כתה ד' יכול להגיע לבריכה ללא ליווי אך חייב את אישור ההורים. הוא לא יכול להביא איתו אורח.
  • נער מגיל 16 יכול להיות מלווה ואחראי על אחיו הצעירים ממנו . אורחים אינם נכללים בחוקים אלו.
  • אורחים מגיעים לבריכה רק בליווי מלווה מבוגר.
  • אין לעשות צרכים בבריכה
  • תינוקות חייבים ללבוש תיתולים בזמן הרחצה

חפצים נשכחים

חפצים הנשכחים בשטח הבריכה נאספים על ידי המצילים בסוף היום ומוכנסים לקופסת קלקר במחסן של הבריכה. יש לעתים שעונים ודברי ערך אחרים.
לתשומת לב: הבריכה אינה יכולה לקחת אחריות על פריטים שנשכחו, לכן ודאו בבקשה לפני לכתכם שאספתם את כל הציוד שלכם.
דף הבית