שינוי פרצלציה באיזור משק הילדים, אוגוסט 2013

על פי החלטת ההנהלה סוכם שנבצע בהליך מזורז תיקון לתוכנית התבע של רשפים בחלוקה מחדש של המגרשים באזור משק ילדים מאחר והתבע של רשפים נמצאת בוועדה המחוזית בהליך של הפקדת התוכנית ניתן יהיה להגיש את התיקון במסגרת התנגדות עצמית לתבע אבל פרק הזמן להליך זה הוא קצר .
מצורפת בזה הצעה לחלוקה מחדש של המגרשים תוך כדי הפחתת מספר המגרשים , מתן נגישות חנייה לרכב לכל מגרש, מתן מענה לנגישות מהשכונה של 18 המגרשים דרך המקבץ הזה למרכז הקיבוץ .

הפרצלציה כפי שהוגשה לאישור תב"ע

net schema

הצעת פרצלציה חדשה

map with lan