Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
logo

הצעה

נספח תכנון
תקנון בניה מרחב המגורים - קיבוץ רשפים

רקע היסטורי של תקופת הבניה, שיטות הבניה וסגנון הבניה

הבניה בקיבוץ רשפים כמו שהיא בכל קיבוץ אחר הייתה בניה פשוטה בניה מלבנית מופשטת, עם קירות שהתרוממו לגובה של 2.85 ממנו התחיל קירוי משופע גגות .אסבסט או רעפים בחלקם
בקירות הבית תוכננו חלונות מינמאלים שפונים למערב ולמזרח תנוחת הבניינים הייתה מאוד ברורה כאשר החזית הארוכה פנתה תמיד למערב ולמזרח רצפת הבית התרוממה ממפלס האדמה ליצירת ניתוק המגע שבין חלל הבית לאדמה גודל הבתים נתן מענה בסיסי למשפחה כאשר החצר המקורה שצמודה לבית הייתה כחלק בלתי .נפרד מחלל המגורים של כל משפחה

תקנות בניה

המטרה: יצירת שפה ארכיטקטונית המאפיינת את קומפלקס המגורים ברשפים - זהותה .החזותית

נקודת המוצא

  1. תכנית בינוי ערים עמק/מק/ 26 והוראות הבניה - התקנות יצמדו להוראות הבניה ואף יתנו מענה לדרישות שפורטו בה אשר יבואו בהמשך
  2. ניתוח ארכיטקטוני למבנה המגורים הקיים נקרא לו המבנה ההיסטורי ותרגום התוצאה למבנה המגורים החדש כמבנה מודרני עכשווי
  3. לכבד את חופש הביטוי העצמי לכל דייר בבניית ביתו המיוחד לו בכך שהשפה הארכיטקטונית תאפשר זאת ברמה מסויימת
  4. גגות שטוחים - או חזות של מבנה שטוח

מבנה מגורים קיים -מבנה היסטורי

ניתוח במספר מילים: מבנה מלבני ארוך כאשר הצלע הארוכה בו מקבילה למערב ולמזרח, בנוי בשיטות בניה פשוטה ביותר, גובה קירות המבנה נבנו מינימאלים כאשר קירות חזית דרומית וצפונית הם קירות גמלונים ששלוו את גג האסבסט הפשוט המגן על המבנה ומרחיק את מי הגשמים ממנו בצורה הכי פשוטה ויעילה
מכאן המושג ״פשוט״ הוא המאפיין העיקרי המתאר את המבנה ההיסטורי
פשוט בבנייתו
פשוט בחומריו
פשוט בחזותו
פשוט במפגש בין האלמנטים הבסיסיים שלו ; רצפה, קיר, גג, חלון ודלת
-

תהליך יצירת שפה ארכיטקטונית המאפיינת את קיבוץ רשפים


-

-

-

שמירה על שפה ארכיטקטונית אחידה שמאפשרת גם חופש ביטוי


-

מבטים פנורמים
מודלים תלת מימדים
לתיאור מרחב המגורים העתידי של קיבוץ רשפים


-

-

-

תוספת בניה לדירות גגות רעפים


-

תוספת בניה לדירות בתי נעורים
שימור גגות רעפים קיימים


-

 


לדף הבית