סכמה של רשת המחשבים המקומית, 2013

net schema

מפת הקיבוץ עם אזורי רשת המחשבים

map with lan