מאז 2016

ב-2016 הנחנו סיבים אופטיים מהמרכזיה ישירות לכל דירה. ב-2017 חיברנו גם את ענפי המשק באמצעות סיבים אופטיים.

סכמה של רשת המחשבים המקומית, 2013

net schema

מפת הקיבוץ עם אזורי רשת המחשבים

map with lan