regional council מחלקת גביה
ד.נ. עמק בית שאן 11710
טל. 04-6065823 פקס: 04-6065821
דוא"ל: gvia@maianot.co.il
אתר המועצה: www.maianot.co.il
 

 

ג' טבת תשע"ג
16 דצמבר 2012

מחלקת גבייה וארנונה - דף מידע לתושב

מחלקת המיסים והגבייה במועצה משמשת כמינהל הכנסות של הרשות על כל מחלקותיה ומרכזת את כלל הגבייה: תשלומי חינוך, אגרות בניה, פינוי אשפה, חיסונים, מיסי ועדים ועוד. כמו כן אמונה על הטלת חיובי הארנונה עפ"י נתוני הנכסים הקיימים, אגרות ניקוז וביוב, ביצוע סקרי נכסים ומדידות, טיפול בהנחות בארנונה וביצוע פעולות גבייה ואכיפה.

בכדי להקל על התמצאות ודרכי בירור וטיפול, להלן סקירה קצרה על נהלי ותהליכי והעבודה במחלקה. ארנונה: עפ"י חוק, הארנונה מוטלת על המחזיקים בנכסים וקרקעות בתחום השיפוט של הרשות ומחושבת לפי שטח הנכס בפועל במכפלה של תעריף מסוים שנקבע עפ"י השימוש שנעשה בפועל בנכס או בקרקע. תעריפי הארנונה נקבעים עפ" י צו הארנונה של הרשות וניתן לעיין בצו זה באתר המועצה.

הנחות: חלק מהתושבים זכאים להנחות מסוגים שונים עפ"י חוק. חלק ניכר מן ההנחות מדווחות מהביטוח הלאומי ישירות לרשות בכדי לחסוך את הצורך בהבאת מסמכים למחלקה. מי שזכאי להנחה ואינו מקבל אותה מוזמן לפנות למחלקה בצירוף מסמכים כנדרש עפ"י החוק.

חשוב לדעת כי עפ"י חוק, זכאי להנחה שלא פרע את יתרות הארנונה לאחר ההנחה עד לסוף השנה, ההנחה תבוטל. סקר מדידות: לאחרונה, ע"פ הוראות החוק, ביצעה המחלקה סקר מדידות בכל היישובים. לאחר ביצוע הסקר נשלחו לכל המחזיקים בנכסים תשריטי מדידה המציינים את שטחו של הנכס וכן את השימוש הנעשה בו. משלוח התשריטים למחזיקים נועד לאפשר לכל מחזיק ומחזיק לבחון את הנתונים לפיהם תחושב הארנונה. בכל בקשה לערעור מדידה, יש להפנות את הבעיה אל עובדי המחלקה. הפנייה תועבר אל חברת המדידה שתתאם מועד הגעה למדידה חוזרת. השגה וערר: כל מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה על חיובי הארנונה המוטלים על הנכס בגין: שטחו של הנכס, הסיווג שנקבע לו, מיקומו או על אי החזקה בו. יש להגיש השגות תוך 01 ימים מיום קבלת השומה לשנת הכספים, לרוב עד 01 לחודש מרץ באותה שנה. על מנהל הארנונה ברשות להשיב להשגה תוך 11 ימים מהמועד שקיבל אותה.

במידה והמחזיק אינו מרוצה מתשובת מנהל הארנונה וסבור שנפלה בה טעות, באפשרותו לפנות אל ועדת הערר ולערער על תשובת מנהל הארנונה.

חשוב לדעת שאין אפשרות לערער על חיובי הארנונה משנים קודמות ו/או על חובות ו/או על גובה התעריפים מאחר ואלה אינם בסמכותו של מנהל הארנונה.

הסדרת חובות ואכיפה: מחלקת הגבייה נדרשת עפ"י חוק לאכוף ולגבות תשלומים אשר אינם משולמים במועד. המחלקה עושה כל שניתן בכדי להימנע מנקיטת צעדים אלה אך בלית ברירה היא נאלצת להפעיל הליכי אכיפה כנגד מעכבי או סרבני תשלום. במסגרת פעולות האכיפה שולחת המחלקה התראות ולאחריהן באי תשלום, נוקטת בהליכי עיקול מנהליים לרבות עיקולי בנקים, שכר, מיטלטלין ועוד. הליכי האכיפה מתבצעים במדויק עפ"י הוראות החוק לרבות ניסוחי המכתבים הנשלחים אל החייבים.

צעדים אלו כרוכים בוודאי באי נעימות ובהוצאות מיותרות, ולכן אנו פונים בזאת בבקשה לתושבי המועצה: אנא הימנעו מנקיטת פעולות אלה והסדירו חובכם.

למרות האמור לעיל, ובעקבות פניות שקיבלנו מתושבים שומרי חוק )בעלי הוראות קבע( שכנראה מתוך שגגה או חוסר תשומת לב צברו חובות בסכומים נמוכים, הוחלט כי לגבי תושבים אלו - תתבצע תזכורת מקדימה להסדרת חובם, ורק אם גם לאחר מכן לא יוסדר החוב - יופעלו צעדי האכיפה כמתחייב מהחוק. בהקשר זה- אנו מבקשים: נא עקבו אחר הרשום בשובר התשלום הדו חודשי, במידה ויש יתרת חוב - היא מצוינת בשובר זה - וראוי להסדירה מיידית, לפני פניות מצד המחלקה.

בעלי יתרות חוב גבוהות המבקשים לפרוס את החוב מוזמנים לפנות למחלקה להסדר. שירות לקוחות: מוקד טלפוני, יעיל ומקצועי המספק שירות ומענה מהיר לכל הפניות והבירורים פועל במחלקה מדי יום עד השעה 21:11 . בכל פניה או בעיה אשר אינה יכולה להיות מטופלת ע"י המוקד נשלחת פנייה למחלקה ונציג מהמחלקה יחזור לפונה ויטפל בפנייה, משך הזמן עד לחזרה לפונה יכול להימשך עד יומיים.

מספרי הטלפון של המחלקה מופיעים בכל שובר תקופתי ו/או מכתב מאת המחלקה וכן באתר המועצה.

מח' גביה 04-6065823/880

קבלת קהל

שעות קבלת הקהל הורחבו, ויהיו החל מ 1.1.2013
בימים א', ג', ה' בשעות 9:00-12:00, 13:00-15:00
בימים ב', ד' בשעות 9:00-12:00

טפסי בקשה, טבלת הנחות וצו ארנונה ניתן למצוא באתר המועצה.

דרכי תשלום:

את שוברי החיוב התקופתיים שנשלחים מעת לעת, ניתן לשלם:
באתר www.pay24.co.il
במוקד התשלומים הטלפוני ובמענה הממוחשב (IVR)
בכל הבנקים, בדואר, ובמחלקה בשעות קבלת הקהל

חשוב לדעת: למשלמים בהוראת קבע תינתן הנחה של 2% על תשלומי הארנונה.

אנו כאן בכדי להעניק לכם, תושבי המועצה, את השירות הטוב ביותר ולסייע בכל שניתן כל עוד הדבר אפשרי עפ"י החוק, ועושים כל שניתן בכדי להשיב לכל פונה ולכל שאלה במהירות האפשרית. נמשיך לפעול לשפר את השירות.

בברכה,
חדד תומר
מנהל מחלקת הגבייה