‏יום ראשון 10 נובמבר 2013

לכבוד

מנהלי קהילה
רכזי משק

הנדון: הנחיות בדבר מיגון בתוספות הבניה בקיבוצים - נוסח מתוקן.

לצערי נפלה טעות בסעיף מספר 2 ולכן נוסח זה המתוקן.

בעקבות פנייתו של אדריכל אליאב פרייס מ"אדריכלות הזורע" למפקד פיקוד העורף, בדבר ההנחיות למיגון בתוספות הבניה בקיבוצים, התקבלה הבהרת פיקוד העורף. להלן ההנחיות שנקבעו:
  1. כל תוספת בניה בשטח של עד 12 מ"ר ברוטו (כולל תוספות שנבנו מ 1/1/1992) יזכו לקבל פטור מלא ממיגון.
  2. עבור תוספות בניה של מעל 12 מ"ר במבנים ששטחם, כולל התוספת, קטן מ 60 מ"ר, יינתן פטור ובתנאי לקיום מקלט תקין שמיועד לבית ומרוחק ממינו עד 40 מטר.
  3. עבור תוספות גדולות מ 12 מ"ר במבנים ששטחם כולל התוספת גדול מ 60 מ"ר יידרש מיגון תקני.
הבהרות אילו כפי שהתקבלו משקפות את מדיניות המיגון והפטור ממיגון שמרכז פיקוד העורף כחלק מתקנות המיגון.

לידיעתכם

בברכה

יואב מרגלית – מרכז
מחלקת הביטחון תק"צ

העתק: איתן ברושי – מזכ"ל