כנעני
סוכנות ביטוח

ביטוח חברי קיבוץ רשפים לשנת הביטוח 2012

בעקבות שינוי במערך הביטוח של הקיבוץ יחליף משרדנו את אשת הביטוח חגית דהן ויטפל בכל הקשור לביטוח בקיבוץ רשפים. ברצוננו להביא אינפורמציה חשובה ע"מ שכל חבר יוכל לקבל את השירות הטוב ביותר בנושא זה.

משרדנו יטפל בנושאי הביטוח ישירות מול חברי המשק ויענה לכל השאלות המתעוררות.

את הטיפול הישיר בביטוח הרכוש יבצע סוכן הביטוח דני הרשלר מקיבוץ מסילות ע"י מענה טלפוני ופגישות ישירות בתיאום איתו. טל 052-8663300 dany@ck-insure.com

הטיפול בנושא ביטוח הפנסיה והבריאות יעשה ע"י סער פוגל 054-7888079 saar@ck-insure.com

בנוסף ניתן להתקשר לרפרנטיות במשרד טלפון במשרד : 04-6800244 פקס : 04-6800245, בתחומים הבאים:

הביטוח הפנסיוני טרם הפרישה לגמלאות

חברים המתעתדים להגיע לגיל פרישה, יפנו כ 3 חודשים טרם יציאתם לפנסיה לסער פוגל לשם התחלת הסדרת קבלת תשלומי הגמלה.

ביטוח רכוש החברים

ראשית נציין כי פוליסת הביטוח של הקיבוץ הנה "ביטוח קולקטיבי" לכלל החברים ומכסה אירועי ביטוח בסכומי אחידים לכלל החברים. זאת ללא התחשבות בשווי הרכוש הספציפי של כל חבר וחבר. הביטוח במסגרת פוליסה קולקטיבית מעמיד ביטוח זול יחסית לסכומי הביטוח וזאת ביחס לפוליסות ביטוח רגילות בשוק הביטוח הפרטי. פירוט הכיסויים וסכומי הביטוח המובאים בזה אינם מחליפים את הנוסח המלא של הפוליסה. ניתן לקבל העתק מפוליסת הביטוח עם הנוסח המלא.

גבולות אחריות לרכוש חברים:

תכולה הנמצאת בתוך הבית

גבול אחריות לתכולה לכל יחידת דיור הינה ללא שינוי מהפוליסה בשנים עברו. השתתפות עצמית בסך 400 ₪ תנוכה ישירות מסכום הפיצוי שיועבר לחבר. מבנה סה"כ גבול אחריות לכול המבנים 3,000,000 ₪ ליחידת דיור אחת.

רעידת אדמה

לדירה אחת – גבול אחריות הינה 280,000 ש"ח לתכולת הדירה. השתתפות עצמית הינה 10% מסכום הביטוח שניזוקה אשר בגינה שולם אובדן

הסיכונים המבוטחים:

אש , נזקי טבע, פריצה, קצר חשמלי, נזקי נוזלים, פגיעה תאונתית.

כללי:

חברים המעריכים את תכולתם בסכום גבוהה יותר יכולים להגדיל את גבול האחריות לביטוח תכולה באופן דיפרנציאלי על חשבונם. בכול תביעת ביטוח ייבדק הכיסוי הביטוחי בהתאם לכיסוי בפוליסה עצמה. לחבר הזכות לבדוק ולערער על תוצאות הטיפול בפני סוכנות הביטוח וחברת הביטוח.
חברים המעסיקים עוזרת ביית באופן פרטי יכולים לבטחה בביטוח חבות מעבידים בעלות נמוכה. כיסוי זה יכול למנוע תביעת נזיקין גדולה בעת תאונת עבודה חו"ח.
ניתן לבטח מכשירים אלקטרוניים ניידים (כגון מחשב) בביטוח "כל הסיכונים" בעת נסיעה לחו"ל ו / או כאשר מכשיר זה נמצא מחוץ לביית ויש רצון לבטחו.

ביטוח תכולת דירות לשוכרים ותושבים.

משרדנו יציע ויערוך ביטוח לתכולת תושבים "בתנאי קיבוץ רשפים" על המעוניינים בקבלת הצעה לפנות למשרדנו לרפרנטיות המתאימות.