logo

בטחון

זיו שניידר, רבש"צ - 054-6746210
רועי פשחור, קב"ט המועצה - 050-5297159 .
קובי בן חמו, שוטר קהילתי - 050-6273653 .

מידע לשעת חירום

צוות חירום יישובי

במסגרת היערכות לשעת חירום הוקם בקיבוץ צוות חירום יישובי (צח״י).

תפקידו של הצוות לסייע עם קרות מקרה חירום ומתן מענה לתושבים. להלן שמות בעלי התפקידים בצוות:
תפקידשםטלפון נייד         טלפון בבית
ראש צוותיואל סגל0547860454
ס. ראש צוות ואחראי גיל רך/פעוטון    נירית דיגה05478604566065462
אחראית אוכלוסייה מבוגרתבתיה תור05478603626065362
עוזר אוכלוסייה מבוגרתיונה גדיש05478604996065361
אחראי לוגיסטיקהאיתן קפלן05478601686065213
ומידע לתושב, קשר טלפוניצביה רופאיזן05468624086065411
אחראי כיבוי אשאיתן קפלן0547860168
חשמלאיציק אזולאי0523753521
איש קשר לתושבי שלפים איילה שפירא    0528348415

מקלטים:

ברשפים קיימים 17 מקלטים.

1. מפת הקיבוץ עם המקלטים מסומנים באדום
2. המקלטים יפתחו על ידי הממונה על הביטחון כאשר תתקבל הנחיה מהגורמים המוסמכים.
3. הכניסה למרחב המוגן עפ״י הנחיית פיקוד העורף באזורנו: דקה מרגע השמע אזעקה. ערכות מגו.

ניתן להצטייד בערכות מגן בשני אופנים

1. בהגה לתחנת החלוקה.
2. בהזמנת שירות שליח ״עד הבית״ תמורת עלות כספית מול חברת דואר ישראל.

חשוב להדגיש: כי שירות שליח ״עד הבית״ כרוך בתשלום של 25 ₪ עד שתי ערכות ו - 40 ₪ עבור שלוש ערכות ומעלה.

יש להתעדכן באתר דואר ישראל בדבר תחנות החלוקה השונות הפתוחות ברחבי האר. לפרטים נוספים אנא פנו למוקד של דואר ישראל בטלפון 2237* או לחילופין ניתן להכנס לאתר דואר ישראל.

ארגונים

ארגונים לשעת חירום:
ארגוןטלפוןאתר
משטרת ישראל    100www.police.gov.il
מגן דוד אדום101www.mdais.org
כיבוי אש102www.102.co.il
פיקוד העורף1207www.oref.org.il

 


עמוד הבית של קיבוץ רשפים