Talks with Brancusi
שער
תגובות
ביקורות
המתרגמת
אודות הספר והוצאת הספרים
קישורים

מאי 2004

Brancusi
-
קונסטנטין ברנקוזי הוא מגדולי הפסלים שפעלו באירופה במחצית הראשונה של המאה ה-20. יצירתו השפיעה באופן מהותי על התפתחות הפיסול המודרני, וגם על אומנים חשובים בישראל.
 
ספר ייחודי זה מביא דברים בשם אומרם, באמצעות שיחות שהמחבר, טרטיי פלאולוג, שיחזר והעלה בהן את רוחו של האומן, כשהוא מתבסס על ידיעותיו המעמיקות בקורות חייו של ברנקוזי ומקורות יצירתו.
 
קונסטנטין ברנקוזי נולד ברומניה, אולם בגיל צעיר הגיע לפריז והתערה בה. בשנות ה-40 המאוחרות חז לרומניה, ובתקופה זו התקיימו השיחות בינו לבין פלאולוג. הספר הוא מסמך ייחודי גם בשל העובדה, שרק עתה הוא תורגם מרומנית לעברית, וחוקרי הפסל במערב אינם מכירים אותו.

 

עיצוב: אנדרי
קיבוץ רשפים